Нормативтік құжаттар

"Ш.Есенова атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг Университеті" КЕАҚ Жарғысы

Білім беру үдерісін ұйымдастыру

1 – ПП УЕ 102-2022 Ғылыми кеңес туралы ереже

2 – ПР УЕ 103-2022 Кәсіптік тәжірибені ұйымдастыру және өткізу ережелері

3 – ПП УЕ 106-2022 Психологиялық қызмет туралы ереже. Бірінші басылым

4 – ПР УЕ 109-2022 Білім беру бағдарламалары мен пәндер каталогтарын әзірлеу ережелері

5 – ПП УЕ 122-2022 Advisor_AC_No 3 туралы ереже 24.02.21 ж.

6 – ПП УЕ 123-2022 Бос гранттар ережесі_AS_№3 24.02.21 ж.

7 – ПП УЕ 124-2022 Дипломға қосымша_АС_№3 24.02.21 ж.

8 – ПР УЕ 130-2022 Шетелдік мамандарды тарту туралы ереже

9 – ПР УЕ 131-2022 Академиялық ұтқырлық туралы ереже

10 – ПР УЕ 136-2022 Дипломдардың телнұсқаларын беру ережесі_АС_№3 24.02.21 ж.

11 – ПП УЕ 140-2022 DOT пайдалана отырып оқу процесін ұйымдастыру ережелері

12 – И УЕ 201-2022 Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу жөніндегі нұсқаулық.

13 – И УЕ 202-2022 Оқу әдебиетін әзірлеу жөніндегі нұсқаулық

14 – И УЕ 203-2022 Қорытынды және курстық жұмыстарды дайындау бойынша нұсқаулық

15 – И УЕ 206-2022 Сақтау жөніндегі нұсқаулық LD_AS_No3 24.02.21 ж.

16 – Р УЕ 301-2022 Оқу-әдістемелік жұмыс туралы ереже

17 – Р УЕ 302-2022 Оқу процесінің регламенті

18 – Білім беру бағдарламаларының тізілімі туралы ереже

Нормативтік құжаттар

1 – Маңғыстау облысының жаңа кәсіптер мен құзыреттер атласы

2 – Академиялық адалдық кодексі

3 – Грейдтер жүйесі негізінде әкімшілік-басқару персоналының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу туралы ереже

4 – Корпоративтік мәдениет кодексі

5 – ПОҚ-тің қызметін негізгі КРА ережесі

6 – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт

7 – Ішкі тәртіп ережесі

8 – Қызметтік тұрғын үй туралы ереже

9 – Құрылыс және құрылыс үшін инвестор компанияларды анықтау объектілерді қайта жаңарту ережесі

10 – ӘБҚ лауазымдарына конкурстық орналасу ережелері

11 – Профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлер лауазымдарына конкурстық орналасу ережесі

12 – ПП УЕ 102-2022 АҚ Ережесі

13 – И УЕ 205-2022 Көшірменің болуына жазбаша жұмыстарды тексеру бойынша нұсқаулық

14 – И УЕ 203-2022 Бітіру жұмыстарын және курстық жобаларды дайындау және рәсімдеу бойынша нұсқаулық

15 – ПП УЕ 141-2022 ЕРЕЖЕ ДУАЛЬДЫ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІМЕН

16 – И УЕ 202-2022 ОӘӘ пен ЭОБ әзірлеу нұсқаулығы

17 – ПР УЕ Ресми және бейресми білім берудің оқу нәтижелерін тану тәртібі туралы Ереже

18 – ПР УЕ 109-2022 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ МЕН ПӘНДЕР КАТАЛОГЫН