Нормативтік құжаттар

"Ш.Есенова атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг Университеті" КЕАҚ Жарғысы

БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

ПП УЕ 102-2022 Ғылыми кеңес туралы ереже

ПР УЕ 103-2022 Кәсіптік тәжірибені ұйымдастыру және өткізу ережелері

ПП УЕ 106-2022 Психологиялық қызмет туралы ереже. Бірінші басылым

ПР УЕ 109-2022 Білім беру бағдарламалары мен пәндер каталогтарын әзірлеу ережелері

ПП УЕ 122-2022 Advisor_AC_No 3 туралы ереже 24.02.21 ж.

ПП УЕ 123-2022 Бос гранттар ережесі_AS_№3 24.02.21 ж.

ПП УЕ 124-2022 Дипломға қосымша_АС_№3 24.02.21 ж.

ПР УЕ 130-2022 Шетелдік мамандарды тарту туралы ереже

ПР УЕ 131-2022 Академиялық ұтқырлық туралы ереже

ПР УЕ 136-2022 Дипломдардың телнұсқаларын беру ережесі_АС_№3 24.02.21 ж.

ПП УЕ 140-2022 DOT пайдалана отырып оқу процесін ұйымдастыру ережелері

И УЕ 201-2022 Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу жөніндегі нұсқаулық.

И УЕ 202-2022 Оқу әдебиетін әзірлеу жөніндегі нұсқаулық

И УЕ 203-2022 Қорытынды және курстық жұмыстарды дайындау бойынша нұсқаулық

И УЕ 206-2022 Сақтау жөніндегі нұсқаулық LD_AS_No3 24.02.21 ж.

Р УЕ 301-2022 Оқу-әдістемелік жұмыс туралы ереже

Р УЕ 302-2022 Оқу процесінің регламенті

Білім беру бағдарламаларының тізілімі туралы ереже