Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет

YU - адал университет

Бүгінгі таңда демократиялық қоғам құрудың басым міндеттерінің бірі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып табылады.

Білім беру саласындағы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар маңызды проблема болып табылады. Адал және адал еңбек әрқашан сапалы білім алудың, қызметтік ілгерілеудің немесе табысты кәсіпкерліктің кепілі бола алмайды деген алаңдаушылық пен алаңдаушылық тудырады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың мақсаты:

Университетте университет беделіне нұқсан келтіру және оның перспективалық даму стратегиясын табысты іске асыру қаупі ретінде кез келген сыбайлас жемқорлық көріністерін жою, қабылдамау, айыптау және айыптау бойынша моральдық – психологиялық адамгершілік ахуал жасау.

Yessenov Unversity қызметкерлері мен білім алушылары арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды қалыптастыру және дамыту білім беру қызметтерінің ақпараттық ашықтығын және қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып жүргізіледі.

Университетте парасаттылық және корпоративтік мәдениет институты құрылуда.

Университеттің даму стратегиясына, жарғысына сәйкес әзірленген Академиялық адалдық кодексі (қағидалары) білім беру процесінде Академиялық адалдық қағидаттарын, университеттік қоғамдастық мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін белгілейді, академиялық адалдықты бұзу түрлерін және оларды жасаған жағдайда шаралар қабылдау тәртібін айқындайды.

Академиялық адалдық Кодексінің (қағидаларының) мақсаты – университет білім алушыларында, ПОҚ және қызметкерлерінде адалдық, ашық және транспаренттік қатынастарды құру туралы түсінікті қалыптастыру.

Академиялық адалдық Yessenov University-дің басты құндылықтарының бірі болып табылады.

Университет әлемдік білім беру кеңістігіне, халықаралық білім беру стандарттарына сенімді және лайықты кіреді, жақын болашақта әлемнің жетекші университеттерінің қатарына кіру үшін нақты жолдар мен мүмкіндіктер ашылады.

Университетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің халықаралық тәжірибесін және нормативтік-директивалық құжаттарды басшылыққа ала отырып, университеттің Ғылыми кеңесі бекіткен сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен оны орындаудың кешенді жоспары (2012-2021ж.ж.) бар бағдарлама әзірленіп,белсенді іске асырылуда.

Университет өз қызметінде “Білім туралы”, “Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы” Заңдарды, Президенттің халыққа Жолдауларын және басқа да нормативтік – директивалық құжаттарды “ҚР азаматтарына патриоттық тәрбие берудің мемлекеттік бағдарламасын” басшылыққа алады.

Құрметті студенттер мен оқытушылар! Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы келесі мекен-жайлар мен телефондар арқылы:

  • қоғамдық қабылдау бөлмесіне 8 (7292) 788 788 (226), +7 702 075 00 10
  • комплаенс қызметі +7 701 511 99 93
  • ректор блогына
  • Call center нөмірі 1424 арқылы хабарлай аласыз