Студенттерге

Студенттік портал

Кітапхана

Босаған гранттар

Парольді қалпына келтіру

Студенттік үйірмелер

Yessenov University

Білім беру саясаты Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының бірі — ат.Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетінде белсенді түрде жүзеге асырылуда. Ш. Есенов. Елдегі білім беруді дамыту мен жаңғырту жөніндегі прогрессивті реформалар материалдық-техникалық базаны кеңейтуге, сондай-ақ ЖОО-ның ғылыми-зерттеу және оқу-әдістемелік әлеуетін жетілдіруге қатысты ірі өзгерістердің платформасы болып табылады.

Жалпы ақпарат

Анықтамалық-нұсқаулық 2023-24

GPA есептеу формуласы

Средний балл успеваемости (Grade Point Average — GPA) — средневзвешенная оценка уровня учебных достижений обучающегося за один учебный год по выбранной программе (отношение суммы произведений кредитов на цифровой эквивалент баллов оценки промежуточной аттестации по дисциплинам к общему количеству кредитов за текущий период обучения). Он применяется при переводе студента с курса на курс. Переводной балл с курса на курс может быть заново пересмотрен на Сенате (Ученом совете) вуза. Если Вы на очном отделении не смогли набрать требуемый балл для перевода с курс на курс, но при этом смогли набрать по дистанционной технологии обучения недостающие баллы и не имеете академических задолженностей, то Вы можете перевестись на следующий курс.

Например, студент 3-го курса по итогам экзаменационной сессии добился следующих результатов:

Ақылы негізде оқитын студенттерге

Бөлімнің Байланыс Ақпараты

Тіркеу офисі

Ақтау қаласы, 32 ш/а.

Yessenov University,

1 қабат

Телефон:
8 (7292) 788 – 788 (242,249)
kulyash.sarmasheva@yu.edu.kz

Дс – Жм 9:00 – 18:00
 

Студенттерге арналған ресурстар

Бакалавриат – заманауи, келешегі бар, толыққанды және сапалы білім алу жөнінен әлемнің барлық дамыған елдері мойындаған мейлінше ұтымды бағыт. Бакалаврлар дайындау бағдарламасы тар шеңберлі маманданусыз іргелі дайындықты қамтамасыз етеді.  Ол жалпы ғылымдық және жаллпы кәсіби сипатта болады. Бакалавр дипломы мемлекеттік үлгідегі толыққанды жоғары білім туралы диплом болып табылады.  Ол жоғары білім талап ететін лауазымға орналасуға және магистратурада оқуды жалғастыруға негіз болады.

Магистранттарға арналған жалпы ресурстар

Магистратура – жоғары білімнің бакалавриат деңгейінен  кейін  тереңдетілген кәсіптік мамандық беретін бағдарлама. Магистратурада білім алу 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл. Білім алушы магистратурада бұрын алған мамандығын жалғастыра алады немесе басқа жаңа бағытты таңдап, екінші мамандық алады. Магистратураны аяқтаған түлектерге академиялық дәреже және  жоғары білім дипломы беріледі. Магистратура дипломы докторантурада ғылыми жұмыспен айналысуға немесе алған мамандық бойынша қызмет жолын бастауға мүмкіндік береді. Магистр дәрежесі кәсіби және қызмет жолында үлкен мүмкіндіктер береді. Бакалавр дәрежесімен салыстырғанда жақсы жалақысы бар, тиімді жұмысқа орналасады.

Доктаранттарға арналған жалпы ресурстар

Докторантура – жоғарғы оқу орындары мен ғылыми мекемелердің біліктілігі жоғары ғылыми және ғылыми – педагог кадрларды – ғылым докторларын даярлау бөлімі.
Докторантура ведомстволық бағыныштылыққа, меншік түріне тәуелсіз, қазіргі заманға лайық зерттеу және эксперименттік базасы, белгілі бір салада ғылыми мектебі бар, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды жасауға және жүзеге асыруға белсенді түрде қатысып жүрген жоғары оқу орындарында, ғылыми және ғылыми-өндірістік мекемелерде ашылады. Докторантураға ғылым кандидаты дәрежесі бар Қазақстан азаматтары «Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру туралы Ережеге» сәйкес қабылданады.

Сіздердің арқаларыңызда біздің студенттер ізгілікті, әділ және тұрақты әлем құру үшін білім, Дағдылар мен құндылықтарды алады.