Басқарушы кеңес

Ғылыми кеңес 

Академиялық кеңес

Академиялық кеңес жоспары 2021-22

Академиялық кеңес жоспары 2020-21

состав АК на 2021-22 уч год

АК ЕРЕЖЕСІ+

Зерттеу кеңесі

Қоғамдық кеңес

Өндірістік кеңес