Фактілер мен сандар

Білім алушылар

0
Бакалавриат
0
Магистратура
0
Докторантура
0
Колледж

Білім беру бағдарламалары

0
Бакалавриат
0
Магистратура
0
Докторантура
0
Колледж
0
Факультет саны
0
Кафедралар
0
Академия
0
Колледж
0
Skopus & WoS
0
Қорғау құжаттары
0
Монографиялар
0
Мақалалар
0
Ғылыми зерттеу жұмыстары
0 теңге
Ғылыми зерттеу қаржысы
0
Стартап жобалары
0
Ғылыми тағылымдамалар
0
Ғылыми зерттеу институты
0
Ғылыми орталықтар
0
Лабораториялар
0
Диссертациялық кеңес
0
Шетелдік білім алушылар
0
Академиялық ұтқырлық
0
Шетел оқытушылары
0
Шетелдік университеттермен меморандумдер
0
Халықаралық жобалар
0
Қос диплом бағдарламалары
0
Спорттық секция
0
Үйірме
0
Жатақхана
0
Жатақхана орны
0 м2
Аудиториялық қор
0 м2
Тұрғын үй қоры
0 м2
Спорттық объектілер
0+
Кітап қоры
0
Тұлдыр жетім
0
көп балалы отбасыдан шыққан
0
мүмкіндігі шектеулі студенттер
0
толық емес отбасынан шыққан
0
аз қамтамасыз етілген отбасынан