Білім беру бағдарламалары

Колледж

Жоғары білікті мамандарды даярлау

Бакалавриат

Жоғары білімнің негізін қалыптастыру

Магистратура

Кәсіптік білім беруді жетілдіру сатысы

PhD

Салалық білім негіздерін терең түсіну

Түлектерді жұмысқа орналастыру

• түлектерді жұмысқа орналастыру бойынша кафедралар мен факультеттердің қызметін үйлестіру;

• еңбек нарығының жағдайы мен тенденциялары туралы, түлектерге қойылатын талаптар туралы ақпаратты жинақтау, жалпылау, талдау және студенттерге ұсыну;

• мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқыған түлектерді жұмысқа бөлу процедурасына ықпал ету және ұйымдастыру (жеке бөлу);

• жұмыс берушілердің болашақта жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша түлектермен кездесулерін ұйымдастыру, бос орындар жәрмеңкесін, шеберлік сыныптарын, тренингтер, кәсіпорындар мен компаниялардың таныстырылымын өткізу;

Аккредиттеу

Аккредиттеу – бұл аккредиттеу ұйымы жалпы білім беру ұйымдарының сапасын немесе жеке білім беру бағдарламаларын олардың белгілі бір стандарттар мен өлшемдерге сәйкестігін тану мақсатында бағалайтын үдеріс.

Yessenov  University  2016 жылы АРТА (НААР) агенттігіннен институционалды аккредиттеуден өтті, АРТА (НААР) және БССТА (НАОКО) агенттіктерінде 50 білім беру бағдарламаларына мамандандырылған аккредиттеуден өтті.

Академиялық саясат

Академиялық саясат – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына мамандар даярлау кезінде университеттегі білім беру қызметін басқарудың негізгі рәсімдерін жүйелендіруге және реттеуге арналған құжат. Академиялық саясат университетте кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқудың ұйымдастырылуын анықтайды. Саясат мыналарды анықтайды:

  • оқу процесін жоспарлау және қағидаларын ұйымдастыру ;
  • студенттердің білімін бақылау мен бағалаудың әр түрлі формаларын жүргізу тәртібі;
  • студенттерге практиканың барлық түрлерін ұйымдастыру және өткізу тәртібі;
  • студенттерді ауыстыру, қабылдау, оқудан шығару тәртібі;
  • қорытынды аттестаттауды өткізу тәртібі және т.б.

Саясат оқу үдерісін ұйымдастырумен және кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім беру бағдарламаларын іске асырумен айналысатын университеттің барлық бөлімдеріне арналған.

Оқу-әдістемелік кеңес

Оқу-әдістемелік кеңес басқарудың алқалық кеңес-ұсыныс беру ұйымы, университет қызметінің оқу-әдiстемелiк және оқу мәселелерін талқылау орталығы болып табылады.

Оқу-әдістемелік кеңес жоғары және жоғарыдан кейінгі бiлiм беру сапасын басқару бағыттары мен механизмдерін анықтайды, оқу үдерісіне жаңа білім беру технологияларын енгізуге ұсыныс береді. ОӘК оқу үрдісін сапалы оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етуді жүзеге асырады.

Кеңестің негізгі міндеттері – университеттің білім беру қызметін әдістемелік қамтамасыз етудің сапасын бақылауды және мониторингті ұйымдастыру, жоспарлау, сараптаманы ұйымдастыру және университетте жарияланған оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттерді, оқу құралдары мен басқа да оқу материалдарын басып шығаруға ұсыныс беру, университеттің әдістемелік жұмысын үйлестіру болып табылады.

Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі және жобаларды басқару тобы

РОӘК-ЖБТ қызметі «Теңіз техникасы және технологиясы» білім беру бағдарламалары бойынша мамандардаярлайтын университеттердің оқу-әдістемелік жұмысын үйлестіруге, еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, білім беру бағдарламаларының тізімі бойынша ұсыныстар дайындауға, мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламаларын жетілдіруге арналған ұсыныстарды жасауға бағытталған. РОЖ, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту және жақсарту бойынша ұсыныстар дайындау, келісілген әдістерді, стандарттарды, өлшемдерді әзірлеу мақсатында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтары бойынша оқулықтар мен оқу құралдарының қамтамасыз етілуін бақылау, шетелдік университеттердің озық тәжірибелерін зерделеу, жинақтау және тарату, білім беру сапасын бағалау және қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтар мен рәсімдер.

Әскери кафедрасы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 1475 қаулысына сәйкес Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетінің базасында Ш.Есенов, запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша азаматтарды оқыту үшін әскери кафедра құрылды.

Әскери кафедраның міндеттері: бейбіт уақытта Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың жұмылдыру резервін даярлау, сондай-ақ жастарға әскери-патриоттық тәрбие беру және Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің беделін көтеру.

Кафедрада оқыту ақылы және ақылы негізде жүзеге асырылады.

Барлық әскери мамандықтар үшін студенттермен сабақ Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Әскери білім және ғылым департаменті бекіткен жұмыс оқу жоспарларына сәйкес жүргізіледі.