Есенов университетінде педагогикалық емес мамандықтарды қайта даярлау курстары басталды

2024-жылғы 29-қаңтардан бастап педагогикалық қайта даярлау қағидаларына сәйкес 2020-жылғы 17-наурыздағы Қазақстан Республикасы Білім Министрінің №110 бұйрығына сәйкес Үздіксіз білім беру институтында алғаш рет педагогикалық емес мамандықтарды қайта даярлау курстары басталды.

Құжаттарды қабылдау және тыңдаушыларды педагогикалық қайта даярлау курстарына қабылдау мамандықтардың сәйкестік жіктеуішіне сәйкес жүргізілді.

Сабақтар 6В01706 – «Шет тілі: екі шет тілі» және 6В01503- «Информатика» білім беру бағдарламалары бойынша өтіп жатыр.

Курстарды жоғары білікті тренерлер, педагогика ғылымдарының магистрі Ж.А.Тәжібаева, «Жаратылыстану ғылымдары» кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты Э.У.Сағындықова, «Педагогика» кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты З.Ж.Айджанова, «Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының профессоры ассистенті Г.О.Урбисинова, педагогика ғылымдарының магистрі Ж.Б.Бекенжан, «Педагогика» кафедрасының профессоры ассистенті Б.Кабакова, шет тілі ғылымдарының магистрі М.С.Жақыпбекова және «Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының профессоры Э.А.Әбдікерімовалар жүргізеді.

Болашақ педагогтары білім беру мекемелерінде д педагогикалық практикадан өтеді. Курстар теориялық оқыту да, практикалық сабақтар да қамтиды.

Курстардың мақсаты – қазіргі заманғы педагогикалық, коммуникативтік, цифрлық құзыреттіліктері, инклюзивті білім беру дағдылары бар адамдарды, орта мектеп педагогтарын педагогикалық қайта даярлау жолымен өңірде және ел бойынша педагог кадрлардың жетіспеушілігі проблемасын шешу болып табылады.

Курстар аяқталғаннан кейін оқу бағдарламасын сәтті меңгерген және қорытынды аттестаттаудан өткен тыңдаушыларға белгіленген үлгідегі сертификаттар беріледі.