Басқарушы кеңес

Ғылыми кеңес 

Зерттеу кеңесі

Қоғамдық кеңес

Өндірістік кеңес