Айдың үздік қызметкері

🏅“Айдың үздік қызметкері” байқауын жариялаймыз!

“Айдың үздік қызметкері” конкурсының жеңімпазын анықтау кезіндегі бағалау критерийлері»:

🔻Жұмыс үшін қажетті практикалық кәсіби құзыреттер деңгейі, оның ішінде тілдерді білу

🔻Ерекше және күрделі тапсырмаларды орындау, күрделі міндеттерді шеше білу

🔻НҚА жобаларын, оның ішінде лауазымдық нұсқаулықтар бойынша құзыретіне кірмейтін жобаларды әзірлеу, дайындау

🔻Үйлестіру, әдістемелік, консультативтік, кеңесші, қызметтік тексерулерде және басқа да жұмыс орындарына қатысу

🔻Университеттің қоғамдық және спорттық өміріне белсенді қатысу

🔻Орындаушылық және еңбек тәртібі

🔻Өздігінен білім алу (мамандандыру бойынша курстардан өту).

🔻Корпоративтік және іскерлік этика нормаларын сақтау

🔻Әлеуметтік желілерде университеттің имиджін/брендін арттыру

🔻Міндеттерді орындау шеңберінде әріптестерінен оң пікірдің болуы

🔹Қызметкер туралы ақпарат жинау, ұсынысты бөлімше басшысы дайындайды және адами ресурстарды басқаруға жіберіледі.

🔹Құрылымдық бөлімшенің үздік қызметкерін таңдау есепті айдың қорытындысы бойынша айына бір рет жүргізіледі.