Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы қонкурсына қатынасатын профессорлық-оқытушылар

Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы қонкурсына қатынасатын профессорлық-оқытушылар құрамының құжаттарын сараптамадан өткізгендігі туралы сараптамалық комиссияның хаттамасы

Файл