«Yessenov Science Journal»

Әлемдік ғылыми қоғамдастыққа интеграциялану бойынша қазіргі таңда ғалымдардың алдына қойылған міндеттер ғылыми зерттеулердің сапасы мен нәтижелілігін арттыруға бағытталған нақты шараларды талап етіп қана қоймай, сонымен қатар халықаралық деңгейдегі ғылыми журналды ашуда едәуір күшті талап етеді.

Осы мақсатта Yessenov University шығаратын Ш. Есенов атындағы КМТИУ Хабаршысы  қайта құрылды, нақтырақ айтқанда:

  • Журналдың аты «Yessenov Science Journal» атты жаңа атауға өзгертілді, ол №17181 – Ж мерзімді баспасөз басылымын есепке қою туралы Куәлігімен расталады.

Журналдың редакциялық кеңесіне кәсіби ағылшын тілі деңгейін жақсарту  және жарияланатын ғылыми басылымдар сапасын арттыру мақсатында шетелдік ғалымдар еңгізілді;

Журналдың тақырыптық бөлімдері өзгертілді:

  1. Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру;
  2. Нефтедобыча, нефтегазовое машиностроение, переработка углеводородного сырья, экологические проблемы и охрана окружающей среды;
  3. Транспорт, строительство, информационные системы и энергетика;
  4. Актуальные проблемы социально-экономического развития и правового регулирования;

5.Гуманитарные и естественные науки;

  1. Science: Research and practice.
  • басылымдардың ағылшын тіліндегі нұсқасын щығару және толық мәтінді материалдарға ашық түрде қол жеткізу сияқты  оқырмандар санын арттыруға,  әлемдік деңгейдегі авторлар үшін ықтимал орындармен қамтамасыз етуде, дәйексөз алу деңгейін көтеруге мүмкіндік беретін басылымдардың маңызды бәсекелестік артықшылықтары анықталды;
  • журналды дамытудағы маңызды міндеттер редакцияның оларды дәйексөздің ғаламдық индекстерінің талаптарына сәйкес келтіру жолымен шешуі арқасында белгіленді;
  • басылымның халықаралық ақпараттық кеңістікке интеграциялану және ілгерілеу үшін жақсы жағдайға ие екенін айғақтайтын журналдың библиометрикалық көрсеткіштерінің талдау нәтижелері ұсынылған .

Жарияланымдардың деңгейін және сапасын бағалаудағы келтірілген қорытындылары, сарапшылардың болған өзгерістерді оң бағалайтындығын және жүзеге асырылып жатқан басылымдардың даму стратегиясы оқырмандардың көңілінен шыққандыңын көрсетіп отыр.

Журналды Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті ұсынып отырған басылымдар тізіміне ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау және жарияланатын материалдардың жоғары сапасын қамтамасыз ету, жарияланымдық көрсеткіштерді ұлғайту мен журналдың халықаралық танымдылығын арттыру үшін қосу, ол  журналды неғұрлым жоғары деңгейге ілгерілетуде күтілетін нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді.