Тұрақты даму жағдайындағы экономиканы декарбонизациялаудың заманауи тетіктері

24 сәуір күні «Бизнес және құқық» факультеті «Қаржы» және «Экономика» кафедраларының ұйымдастыруымен «Тұрақты даму жағдайындағы экономиканы декарбонизациялаудың заманауи тетіктері» атты халықаралық семинар өткізілді.

Семинардың мақсаты – қоғам мен табиғаттың үйлесімді дамуына бағытталған инновациялық үлгілерді, көміртегі реттеуін жүзеге асыру тетіктерін іздеудегі өзекті мәселелерді талқылау үшінғалымдар мен мамандарды біріктіру.

Семинарға шетелдік университеттердің профессорлары қатысты: э.ғ.д., проф. Зенина Е.В., э.ғ.к., доцент Гапурбаева Ш.Р. – Қырғызстан Халықаралық университетінің «Менеджмент және экономика» кафедрасынан; Тургаева А. А. – э. ғ. к., Ресей Федерациясы Үкіметі жанындағы Қаржы университетінің экономикалық қауіпсіздік және тәуекелдерді басқару департаментінің доценті , Адильчаев Р.Н. – Тәжік мемлекеттік құқық, бизнес және саясат университетінің э.ғ.д., проф., Зумакулова Ф.С. – э.ғ.к., доцент Кабардино-Балқар аграрлық университетінен, Нұрайахметова С. М. – э.ғ.к., доцент Қазан мемлекеттік университетінен және т.б.

Халықаралық семинарда төмен көміртекті даму тұжырымдамасының басым бағыттары, технологиялық құрылымға көшу мәселелері, көміртекті реттеу тетіктері, көміртекті қажетсіну көрсеткіштері, төмен көміртекті дамудың әлеуметтік-экономикалық әсерінің экологиялық және энергетикалық индикаторлары және басқа да мәселелер, сондай-ақ бірлескен ғылыми және академиялық ынтымақтастықты дамыту перспективалары талқыланды.