“Мұнайхимиялық инжиниринг” кафедрасының кеңейтілген отырысы

“Мұнайхимиялық инжиниринг” кафедрасының кеңейтілген отырысы.
Докторант Кунаева Гаухар Ермековна, Бекбаева Раушан