ЕСЕНОВ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ҚЫЗМЕТІ КОНТЕКСТІНДЕГІ БРЕНД ИНДЕКСІ ЖӘНЕ БАҚЫТ ИНДЕКСІ

ЗЕРТТЕУ МАҚСАТЫ:

 • Yessenov University «бренд индексі» және «бақыт индексі» сияқты ЖОО имиджінің негізгі көрсеткіштерінің жай-күйін анықтау және YU брендін тиімді дамыту үшін оңтайлы құралдар жиынтығын анықтау.

ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІСІ:

 • YU студенттері, YU ПОҚ, YU түлектері, YU студенттерінің ата-аналары, YU серіктес ұйымдарының өкілдері (бизнес-құрылымдардың, мемлекеттік органдардың және ҮЕҰ өкілдері), Маңғыстау облысының орта мектептерінің бітіруші сыныптарының білім алушылары, Маңғыстау облысының халқы.

ЗЕРТТЕУ МІНДЕТТЕРІ:

 • – YU бренді туралы жалпы түсініктерді анықтау

   

 • – Оқу және ынтымақтастық үшін Yu таңдау мотивациясын анықтау

   

 • – YU білім беру және серіктестік бағдарламаларына қанағаттану деңгейін зерттеу

   

 • – Университеттің ПОҚ мен студенттердің әл-ауқатын қамтамасыз ету деңгейін анықтау

ЗЕРТТЕУДІҢ НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕРІ:

 • Yessenov brand Development Index (Yessenov брендінің даму индексі) – мақсатты аудитория өкілдері арасында брендтің даму деңгейін/күшін бағалауға мүмкіндік беретін көрсеткіш.

   

 • Yessenov Happiness Index (Yessenov бақыт индексі) – университеттің білім алушылардың, қызметкерлердің және ПОҚ-ның әл-ауқатын қамтамасыз ету деңгейін көрсететін біріктірілген көрсеткіш.

ЗЕРТТЕУ ПРОФИЛІ:

 • Зерттеу эмпирикалық ақпаратты жинаудың сапалық және сандық әдістерін (сауалнама, фокус-топ) пайдалана отырып жүргізіледі.

   

 • Эмпирикалық деректерді өңдеу және талдау IBM SPSS Statistics (22.0 нұсқасы) статистикалық-математикалық пакетінің мүмкіндіктерін пайдалана отырып жүргізіледі. Статистикалық талдау сауалнама сұрақтарына респонденттердің жауаптарының сызықтық (бір өлшемді) таралуын талдауды және зерттелетін белгілер арасындағы байланысты екі өлшемді (жұптық) талдауды қамтиды.

ЗЕРТТЕУДІҢ НАВИГАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМДЕРІ:

 • Сапалық және сандық өлшеулердің іріктемелі жиынтығының көлемі;
 • 2023-2024 оқу жылындағы зерттеудің жалпы статистикалық нәтижелері.

САНДЫҚ ӨЛШЕУДІҢ ІРІКТЕМЕЛІ
ЖИЫНТЫҒЫНЫҢ КӨЛЕМІ (САУАЛНАМА)

"БРЕНД ЖӘНЕ БАҚЫТ ИНДЕКСІ"СТАТИСТИКАЛЫҚ ЕСЕБІ