Студенттерге хабарландыру

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінде жоғары білім беру үрдісінде босаған ваканттық білім беру гранттары
(2020-21 оқу жылының 30 маусымына ақпарат)

Мамандықтар және білім беру бағдарламалары тобы бойынша:

1) В074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс 2  курста (2019  жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

2) В011-Информатика мұғалімдерін даярлау – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

3) В066-Теңіз көлігі және технологиялары – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 3 орын;

4) 5В071500–Теңіз техникасы және технологиясы – 5 курста (2016 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

 5) В066-Теңіз көлігі және технологиялары – 1 курста (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 2 орын;

6) В071-Тау -кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру – 1 курста (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

7) М098-Жылу энергетикасы-1 жыл (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

8) М001- Педагогика и психология -1 жыл (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

9) 5В071500–Теңіз техникасы және технологиясы – 4 курста (2017 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

 10) 5В071200– Машина жасау – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

11) М011- Физика педагогтерін даярлау -1 жыл (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

12) В012- Химия мұғалімдерін даярлау -2 курста  (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 2 орын;

13) В013- Биология мұғалімдерін даярлау -1 курста  (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

14) В010- Физикамұғалімдерін даярлау -1 курста  (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінде жоғары білім беру үрдісінде босаған ваканттық білім беру гранттары
(2020-21 оқу жылының 29 маусымына ақпарат)

Мамандықтар және білім беру бағдарламалары тобы бойынша:

1) В074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс 2  курста (2019  жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

2) В011-Информатика мұғалімдерін даярлау – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

3) В066-Теңіз көлігі және технологиялары – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 3 орын;

4) 5В071500–Теңіз техникасы және технологиясы – 5 курста (2016 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

5) В066-Теңіз көлігі және технологиялары – 1 курста (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 2 орын;

6) В071-Тау -кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру – 1 курста (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

7) М098-Жылу энергетикасы-1 жыл (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

8) М001- Педагогика и психология -1 жыл (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

9) 5В071500–Теңіз техникасы және технологиясы – 4 курста (2017 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

10) 5В071200– Машина жасау – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

11) М011- Физика педагогтерін даярлау -1 жыл (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

12) В012- Химия мұғалімдерін даярлау -2 курста  (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 2 орын;

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінде жоғары білім беру үрдісінде босаған ваканттық білім беру гранттары
(2020-21 оқу жылының 10 маусымына ақпарат)

Мамандықтар және білім беру бағдарламалары тобы бойынша:

1) В074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс 2  курста (2019  жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

2) В011-Информатика мұғалімдерін даярлау – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

3) В066-Теңіз көлігі және технологиялары – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 3 орын;

4) 5В071500–Теңіз техникасы және технологиясы – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

5) В066-Теңіз көлігі және технологиялары – 1 курста (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 2 орын;

6) В071-Тау -кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру – 1 курста (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

7) М098-Жылу энергетикасы-1 жыл (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

8) М001- Педагогика и психология -1 жыл (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

9) 5В071500–Теңіз техникасы және технологиясы – 4 курста (2017 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінде жоғары білім беру үрдісінде босаған ваканттық білім беру гранттары
(2020-21 оқу жылының 1 сәуірге ақпарат)

Мамандықтар және білім беру бағдарламалары тобы бойынша:

1) В074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс 2  курста (2019  жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

2) В011-Информатика мұғалімдерін даярлау – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

3) В066-Теңіз көлігі және технологиялары – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 2 орын;

4) 5В071500–Теңіз техникасы және технологиясы – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

5) В066-Теңіз көлігі және технологиялары – 1 курста (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 2 орын;

6) В071-Тау -кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру – 1 курста (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінде жоғары білім беру үрдісінде босаған ваканттық білім беру гранттары
(2020-21 оқу жылының 16 наурызға ақпарат)

Мамандықтар және білім беру бағдарламалары тобы бойынша:

1) В074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс 2  курста (2019  жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

2) В011-Информатика мұғалімдерін даярлау – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

3) В066-Теңіз көлігі және технологиялары – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

4) 5В071500–Теңіз техникасы және технологиясы – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

5) В066-Теңіз көлігі және технологиялары – 1 курста (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінде жоғары білім беру үрдісінде босаған ваканттық білім беру гранттары
(2020-21 оқу жылының 20 қаңтарға ақпарат)

Мамандықтар және білім беру бағдарламалары тобы бойынша:

1) В012-Химия мұғалімдерін даярлау – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

2) В014-География мұғалімдерін даярлау – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

3) В051-Қоршаған орта – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

4) В057-Ақпараттық технологиялар – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

5) В066-Теңіз көлігі және технологиялары – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 4 орын;

6) 5В071200–Машина жасау – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын

7) 5В071800–Электр энергетикасы – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 2 орын

8) 5В072400–Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

9) 5В071500–Теңіз техникасы және технологиясы – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 2 орын;

10) В062-Электр техникасы және энергетика 2  курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

11) М070-Экономика-1 жыл (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

12) В075-Кадастр және жерге орналастыру 1  курста (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

13) В074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс 1  курста (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын.

14) 5В071500–Теңіз техникасы және технологиясы – 5 курста (2016 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 2 орын;

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінде жоғары білім беру үрдісінде босаған ваканттық білім беру гранттары
(2020-21 оқу жылының 14 желтоқсандағы ақпарат)

Мамандықтар және білім беру бағдарламалары тобы бойынша:

1) В012-Химия мұғалімдерін даярлау – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

2) В014-География мұғалімдерін даярлау – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

3) В051-Қоршаған орта – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

4) В057-Ақпараттық технологиялар – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

5) В066-Теңіз көлігі және технологиялары – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 4 орын;

6) 5В071200–Машина жасау – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын

7) 5В071800–Электр энергетикасы – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 2 орын

8) 5В072400–Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 2 орын;

9) 5В071500–Теңіз техникасы және технологиясы – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 2 орын;

10) В062-Электр техникасы эәне энергетика 2  курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

11) М070-Экономика-1 жыл (2020 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын.

ОКБ 2018, ҚББ ОКБ 2018 студенттеріне арналған Coursera туралы ақпарат

2018 жылы қабылданған орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім беру бағдарламасы бойынша оқитын (күндізгі және қашықтықтан) бакалавриат студенттері Coursera білім беру порталында төмендегі кестеде көрсетілген MOOC курсын тапсыру керек.

Студенттер 12.12.2020 дейін курстан өтіп деканатқа (оқу жұмысы жөніндегі декан орынбасарына/вице-деканына) қорытынды тестілеудің немесе апталық тестлеудің (қорытынды тестілеу болмаған жағдайда)  скриншоттарын тапсыру керек. Студенттер Coursera білім беру порталына корпоративтік поштаның логин паролімен кіреді. Скриншоттарда студент туралы мәліметтер (тегі, аты), курстың атауы, тестілеу нәтижелері болуы керек. 

Мамандығы 

Курс

Контингент

суз

Контингент

Дот суз

Курстың атауы

1.      

5В070800-Мұнайгаз ісі

3

7

22

Materials Science: 10 Things Every Engineer Should Know ( Девис қаласындағы Калифорния университеті)

2.                

5В070600 -Геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау

3

1

3.                

5В071200-Машина жасау

3

2

4.                

5В072900 -Құрылыс

 

8

7

5.                

5В071800-Электрэнергетика

 

2

7

6.                

5В071300-Көлік, көлік техникасы және технологиялары

 

4

8

7.                

5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы

 

1

4

8.                

5В090100-Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану

3

12

Engineering Systems in Motion| Dynamics of Particles and Bodies in 2D Motion

 (Девис қаласындағы Калифорния университеті)

9.                

5B011900- Шетел тілі: екі шет тілі

3

3

1

Getting Started with Essay Writing

10.             

5В020700 – Аударма ісі

3

2

Getting Started with Essay Writing

11.             

5B090200 Туризм 

3

1

1

Политическая география

12.             

5В070300-Ақпараттық жүйелер

3

7

8

«Введение в большие данные»

(UC San Diego)

 

13.             

5В010300-Педагогика және психология

3

2

Теория и практика создания онлайн-курсов.

Мәскеу физика-техникалық институті

14.             

5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

3

6

15.             

5В010800-Дене шынықтыру және спорт

3

8

7

16.             

5В050800-Есеп және аудит

3

3

8

Технологическое предпринимательство (Moscow Institute of Physics and Technology)/ Innovation & Entrepreneurship – From Basics to Open Innovation (EIT Digital)

17.             

5В050900-Қаржы

3

5

9

18.             

5В50600-Экономика

3

 

3

19.             

5В050700-Менеджмент

3

 

3

20.             

 6В04201 -Құқықтану

3

11

9

Международные трудовое право (Санкт-Петербург Мемлекеттік университеті)

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінде жоғары білім беру үрдісінде босаған ваканттық білім беру гранттары
(2020-21 оқу жылының 03 қарашасындағы ақпарат)

Мамандықтар және білім беру бағдарламалары тобы бойынша:

1) В012-Химия мұғалімдерін даярлау – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

2) В014-География мұғалімдерін даярлау – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

3) В051-Қоршаған орта – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

4) В057-Ақпараттық технологиялар – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын;

5) В066-Теңіз көлігі және технологиялары – 2 курста (2019 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 3 орын;

6) 5В071200–Машина жасау – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын

7) 5В071800–Электр энергетикасы – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 2 орын

8) 5В072400–Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын

9) 5В071500–Теңіз техникасы және технологиясы – 3 курста (2018 жылғы оқуға қабылданған тұлғалар үшін) – 1 орын

ҚББ және сырттай оқитын студенттерге

1.Сырттай оқу нысаны бойынша білім алушыларды аралық бақылау АБ Canvas білім беру порталында жүзеге асырылады. Сырттай оқу студенттері 2 аралық бақылауды тапсыруы керек (әрбір аралық бақылауда 30 минут берілетін 25 сұрақ бар):

1 ҚР-16.11.2020-21.11.2020

2 ҚР-28.12.2020-02.01.2020

Әрбір АБ-дың ең жоғары балы 100 балды құрайды.

 

2.Қашықтықтан оқыту нысанының студенттері үшін аралық бақылау Canvas білім беру порталындағы жетістіктерді бағалаудың жинақтаушы жүйесі бойынша жүзеге асырылады. Аралық бақылау автоматты түрде есептеледі: бірінші АБ – 8-ші аптада 1-8-ші аптадағы бағалардан, екінші АБ – 15-ші аптада 9-15-ші аптадағы бағалардан. Әрбір АБ-дың ең жоғары балы 100 балды құрайды. Қашықтықтан оқыту студенттеріне 16.11.2020-12.12.2020 аралығында барлық 15 апта үшін апта сайынғы тест тапсыру қажет. Апта сайынғы тестілеуде 10 сұрақ, оған 15 минут беріледі.

 

Таблица 1. Қашықтықтан  оқитын студенттерге арналған АБ-дың ұпайдық жүйесі

 

Апта

Canvas жүйесіндегі тестілеу балдары

%

1

0-12

 

 

 

30

2

0-12

3

0-12

4

0-12

5

0-12

6

0-12

7

0-12

8

0-16

АБ-1

100

 

9

0-14

30

10

0-14

11

0-14

12

0-14

13

0-14

14

0-14

15

0-16

АБ-2

100

 

 

Емтихан

40

 

 

100

 

Сanvas.edu.kz білім беру порталына студенттер “Универ”  логин паролі арқылы кіреді. Логин мен парольді алу үшін немесе жоғалған жағдайда қалпына келтіру үшін эдвайзерге жүгіну қажет.

 

 

  1. Бакалавриат мамандықтары  және білім беру бағдарламалары бойынша эдвайзерлер туралы ақпарат: 

Кафедра атауы/наименование кафедры

Код/код

Мамандық, БББ атауы/наименование специальности, ОП

Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы/ Ф.И.О., должность

Ұялы тел./сот. тел

1

Компьютерлік ғылымдар

5В011100

Информатика

Урбисинова Г.О., аға оқытушы

 8701 480-48-46

6В01503

 8701 480-48-46

 

5В070300

Ақпараттық жүйелер

Увалиева Г.М., аға оқытушы

 8702 596-74-94

6В06102

Computer Engineering

 8702 596-74-94

6В06103

Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету

Басшықызы Д., аға оқытушы

 8778 381-13-93

2

Жаратылыстану ғылымдары

5В011300

Биология

Екібаева Г.Н., оқытушы

 8775 998-06-28

6В01505

 8775 998-06-28

5В011600

География

 

Ерманова Н.І., оқытушы

 8708 979-38-69

6В01506

  8708 979-38-69

6В01504

Химия

Мустапаева Г.Т.

 8701 463-73-58

6В015088

Химия-Биология

 8701 463-73-58

3

Іргелі ғылым/

5В010900

Математика

Урбисинова Б.Т., аға оқытушы

8778 113-87-28

6В01504

8778 113-87-28

5В011000

Физика

Бижанова К.Т., доцент

 8702 350-65-79

6В01502

 8702 350-65-79

4

Ағылшын филологиясы

5В011900

Шет тілі: екі шет тілі

Игдирова О.Б., аға оқытушы

 8775 195-90-15

6В01705

 

 8775 195-90-15

5В020700

Аударма ісі

Торешова С.Т., аға оқытушы

 8707 323-11-97

6В02302

 8707 323-11-97

5

Қазақ филологиясы

5В011700

Қазақ тілі мен әдебиеті

Бүркітбаева А.С., доцент

 8747-903-29-82

6B01701

 8747-903-29-82

6B02303

Филология

 8747-903-29-82

6

 

Орыс филологиясы

5В011800

Орыс тілі және әдебиеті

Берсугурова Н.Б., аға оқытушы

 8778 703-68-39

6В01703

 8778 703-68-39

7

Халықаралық қатынастар және туризм

5В020200

Халықаралық қатынастар

 

Берикбосинова М.У., оқытушы

 8702 485-47-34

6B03104

  8702 485-47-34

6B11103

Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі

  8702 485-47-34

6B11101

Туризм

Жангожаева Э.Т., аға оқытушы

 8701 269-05-69

8

Білім беру мектебі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6В01101

 Педагогика және психология (күндізгі бөлім)

Қуатова Ж.,Қ., оқытушы

 87029543296

5В010300

 

5В010300

Педагогика және психология (сыртқы бөлім, ДОТ)

Аманқосова А.Қ., оқытушы

 87024320358

6В01101

 

5В010200

Бастапқы білім берудің педагогикасы мен әдістемесі (ДОТ)

Орынбасарқызы Ж., оқытушы

 87783811396

6В01301

 

5В010200

Бастапқы білім берудің педагогикасы мен әдістемесі (күндізгі бөлім, сыртқы бөлім)

Нурова К.С., оқытушы

 87078843726

6В01301

 

5В010800

Дене шынықтыру және спорт

Мендалиев Б.М., доцент

 87013947026

6В01401

 

5В011400

Тарих

Баймуханова Г.Ж., маман

 87027296519

6В01601

 

10

Экономика

5В050600

6В04103

Экономика

Таскараева М.Б., аға оқытушы

 87010523999

11

Қаржы

5В050800

Есеп және аудит

Петросянц Т.В., аға оқытушы

 87052014318

 

6B04106

Бизнес-құрылымдардың есеп және аудиті

5В050900

Қаржы

Шодыраева Ш.К., аға оқытушы

 87785085457

 

6B04109

Қаржы нарығы және корпоративтік бизнес

12

Менеджмент

5В050700

6B04101

Менеджмент

Таскинбайқызы Ж., аға оқытушы

 87023106066

5В051000

6B04102

Мемлекеттік және жергілікті басқару

Косымбаева Ш., аға оқытушы

 87029714636

13

Құқықтану

5В030100

6B04201

Құқықтану

Көбегенова Г.Ж., аға оқытушы

 87028406622

14

Энергетика және көлік

5В071800

Электр энергетика

Бусурманова Э.И., аға оқытушы

 87022841542

6В07106

 

5В071300

Көлік, көліктік техникасы және технологиялары

Рзаева К.С., аға оқытушы

 87011492122

6В07111

 

5В090100

Тасымалдауды, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану

Асықбаева А., аға оқытушы

 87714974286

15

Мұнайхимиялық инжиниринг

5В070800

Мұнай-газ ісі

Сарбопеева М.Д., аға оқытушы

 87472668277

87023108449

6В07210

Мұнай газ инжинирингі

 

6В07211

Бұрғылау инжинирингі

 

6В07212

Мұнай мен газды тасымалдау және сақтау

 

6В07102

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Туркменбаева М.Б., доцент

 87013562323

 

 

16

Экология және геология

5В060800

Экология

Джумашева К.А., аға оқытушы

 87014498339

6В05201

 

5В073100

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігі қауіпсіздігі

 

6В11201

 

5В070600

Геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау

Жиенбаева Г.И., аға оқытушы

 87014285045

6В07208

 

17

Машина жасау

5В071200

Машина жасау

Бекенова А.Н., аға оқытушы

 87016486619

6В07109

 

5В072400

Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша)

Букаева А.З., аға оқытушы

 87477355778

 

 

6В07501

Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

Мамбеталиева Г.С., аға оқытушы

 87014468273

18

Құрылыс инжиниринг

5В072900

Құрылыс

Смайлова А.А., оқытушы

 87025505424

Оспанова С.М., аға оқытушы

 87056261444

Есеева Л. Б., аға оқытушы

 87016460162

Есболай Г.І., аға оқытушы

 87014429669

6В07303

Құрылыс инжиниринг

Ізбасар А.І., аға оқытушы

 87014866679

Шайхиева К.М., аға оқытушы

 87015935698

6В07303

Ғимараттар мен имараттарды есептеу және жобалау

Суйменова М.К., аға оқытушы

 87023692168

Шайхиева К.М., аға оқытушы

  87015935698

5В090700

Кадастр

Есеева Л. Б., аға оқытушы

 87016460162

Есболай Г.І., аға оқытушы

  87014429669

6В07307

Акмурзаева Б.С., оқытушы

 87782327191

6В07307

Жер кадастрі

Суйменова М.К., аға оқытушы

 87023692168

 

Емтихан сессияны ұйымдастыру және оқу үдерісі туралы барлық сұрақтар бойынша сіз Тіркеу офисі мамандарына жүгіне аласыз :

:

Т.А.Ж.

Факультет

Телефон

1

Ахметова Ардақ Пернебековна

Білім беру мектебі

Теңіз академиясы

8 (7292) 788-788 (247)

2

Есжанова Гульденай Боранбаевна

Инжиниринг

8 (7292) 788-788 (244)

3

Тәженбаева Айдана Жақсылыққызы

Туризм және тілдер 

8 (7292) 788-788 (245)

4

Бегалина Амангүл Жомартқызы

Бизнес және құқық

8 (7292) 788-788 (245)

5

Елюбаева Гульсим Тебишбековна

Магистратура және докторантура

8 (7292) 788-788 (246)

6

Онгарова Жамила Жанабаевна

Жетекші маман

8 (7292) 788-788 (249)