Бекбаева Раушан Аскаровна

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті  жанындағы диссертациялық кеңесінде  8D07210 (6D070800) – «Мұнайгаз ісі»  білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD)  дәрежесін іздену үшін ұсынылған Бекбаева Раушан Аскаровнаның «Батыс Қазақстанның мұнай кен орындарын игеру тиімділігін бір мезгілде бөлек пайдалану әдісін қолдану арқылы арттыру» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.

Диссертациялық жұмыс Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті «Инжиниринг» факультетінің «Мұнайхимиялық инжиниринг» кафедрасында орындалған.

 

Қорғау тілі – қазақша.

 

Диссертация диссертациялық жұмыс түрінде ұсынылған.

 

Ресми рецензенттер: 

 

  1. Ибылдаев Муратбай Хыдырович – техника ғылымдарының кандидаты, М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті «Көлік және машина жасау» кафедрасының қауымдастырылған профессоры, меңгерушісі;
  2. Алишева Жанат Нуркуатовна – PhD, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Физикалық химия, катализ және мұнай химиясы» кафедрасының қауымдастырылған профессоры м.а.

 

Ғылыми кеңесшілер:

  1. Гусманова Айгул Гайнуллаевна – техника ғылымдарының кандидаты, Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, «Мұнайхимиялық инжиниринг» кафедрасының профессоры м.а.;
  2. Егорова Елена Валерьевна – техника ғылымдарының кандидаты, доцент, ФМБ ЖОО Астрахань мемлекеттік техникалық университеті Мұнай және газ институтының «Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану» кафедрасының меңгерушісі, Ресей Федерациясы, Астрахань.

 

Диссертациялық кеңестің тұрақты мүшелерінің құрамы:

 

1)  Ратов Боранбай Товбасарович, Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, техника ғылымдарының докторы, профессор, «Геофизика және сейсмология» кафедрасының кафедра меңгерүшісі – төраға;

2)  Қожахмет Қосарбай Әбдірахманович, Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, геология-минералогия ғылымдарының кандидаты, «Экология және геология» кафедрасының қауымдастырылған профессоры – төраға орынбасары;

3)  Баямирова Рысколь Умаровна, Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, техника ғылымдарының кандидаты, «Мұнайхимиялық инжиниринг» кафедрасының қауымдастырылған профессоры м.а. – ғылыми хатшы.

 

Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелерінің құрамы:

 

  1. Надиров Казим Садыкович – химия ғылымдарының докторы, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті «Мұнай-газ ісі» кафедрасының профессоры;
  2. Карманов Тогыс Досмурзаевич – техника ғылымдарының кандидаты, Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті, «Технологиялық жабдықтар және машина жасау» кафедрасының қауымдастырылған профессоры;
  3. Эфендиев Галиб Мамед оглы – техника ғылымдарының докторы, Әзірбайжан Ұлттық ғылым академиясының Мұнай және газ институты «Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау» кафедрасының профессоры, Баку, Әзірбайжан.

 

Диссертациялық жұмысты қорғау 2024 жылдың 12 қантар күні сағат 13.00-де Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті жанындағы диссертациялық кеңесінде келесі мекенжайда өтеді: 130000, Ақтау қаласы, 32 шағын аудан, бас ғимарат, 7 қабат, Шерқала Холл, Zoom платформасында өтеді.

 

Конференцияға сілтеме:

https://us06web.zoom.us/j/89145294549?pwd=DDx3ufwgcwyfgR7vU4FpPe2NIpF7mM.1

 

Конференция идентификаторы: 891 4529 4549

 

Кіру коды: 263069

 

 

Аннотация kz
Аннотация ru
Аннотация en
Диссертация
Ғылыми еңбектер тізімі Бекбаева Р.А.
Отандық кеңесшінің пікірі Гусманова А.Г.
Шетелдік кеңесшінің пікірі Егорова Е.В.
Этикалық комиссияның қорытындысы Бекбаева Р.А.
Докторант туралы мәліметтер Бекбаева Р.А.
Рецензия Бекбаева 1
Рецензия Бекбаева 2
Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелерінің құрамы