Кунаева Гаухар Ермековна

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті  жанындағы диссертациялық кеңесінде  8D07210 (6D070800) – «Мұнай – газ ісі» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD)  дәрежесін іздену үшін ұсынылған Кунаева Гаухар Ермековна «Көлбеу ұңғылармен пайдаланылатын мұнай кенорындарын игеруді жетілдіру» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.

Диссертациялық жұмыс Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті «Инжиниринг» факультетінің «Мұнайхимиялық инжиниринг» кафедрасында орындалған.

 

Қорғау тілі – орысша.

 

Диссертация диссертациялық жұмыс түрінде ұсынылған.

 

Ресми рецензенттер:

  1. Ахметов Нуркен Махсутович – техника ғылымдарының докторы, Мұнай-газ факультетінің қауымдастырылған профессоры, «Сафи Өтебаев атындағы Атырау Мұнай және газ университетінің» академиялық мәселелер және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректоры.
  2. Ысқақ Ардақ Серғазықызы – Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, «Мұнай инженериясы» кафедрасының PhD докторы;

 

          Ғылыми кеңесшілер:

  1. Баямирова Рысколь Умаровна, Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, техника ғылымдарының кандидаты, «Мұнайхимиялық инжиниринг» кафедрасының қауымдастырылған профессордың м.а.
  2. Гусманова Айгул Гайнуллаевна – техника ғылымдарының кандидаты, Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, «Мұнайхимиялық инжиниринг» кафедрасының профессордың м.а.;
  3. Джалалов Гариб Исакович – техника ғылымдарының докторы, профессор, Әзірбайжан Ұлттық Ғылым академиясының “Мұнай және газ “институтының «Қабат жүйелерінің гидрогазодинамикасы” зертханасының меңгерушісі, ӘҰҒА корреспондент мүшесі, Әзірбайжан, Баку қ.

 

Диссертациялық кеңестің тұрақты мүшелерінің құрамы:

 

1)  Ратов Боранбай Товбасарович, Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, техника ғылымдарының докторы, профессор, «Геофизика және сейсмология» кафедрасының кафедра меңгерүшісі – төраға;

2)  Қожахмет Қосарбай Әбдірахманович, Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, геология-минералогия ғылымдарының кандидаты, «Экология және геология» кафедрасының қауымдастырылған профессоры – төраға орынбасары;

3)  Баямирова Рысколь Умаровна, Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, техника ғылымдарының кандидаты, «Мұнайхимиялық инжиниринг» кафедрасының қауымдастырылған профессоры м.а. – ғылыми хатшы.

 

Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелерінің құрамы:

 

  1. Надиров Казим Садыкович – химия ғылымдарының докторы, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті «Мұнай-газ ісі» кафедрасының профессоры;

 

  1. Эфендиев Галиб Мамед оглы – техника ғылымдарының докторы, Әзірбайжан Ұлттық ғылым академиясының Мұнай және газ институты «Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау» кафедрасының профессоры, Баку, Әзірбайжан.
  2. Куттыбаев Айдар Ермеккалиевич – техника ғылымдарының кандидаты, Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, «Тау-кен ісі» кафедрасының қауымдастырылған профессоры;

 

Диссертациялық жұмысты қорғау 2024 жылдың 12 қантар күні сағат 16.00-де Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті жанындағы диссертациялық кеңесінде келесі мекенжайда өтеді: 130000, Ақтау қаласы, 32 шағын аудан, бас ғимарат, 7 қабат, Шерқала Холл, Zoom платформасында өтеді.

 

Конференцияға сілтеме:    https://us06web.zoom.us/j/89145294549?pwd=DDx3ufwgcwyfgR7vU4FpPe2NIpF7mM.1

 

Конференция идентификаторы: 891 4529 4549

 

Кіру коды: 263069

 

 

Аннотация kz
Аннотация ru
Аннотация en

Диссертация

Ғылым еңбектер тізімі Кунаева Г.Е.

Отандық кеңесшінің пікірі Гусманова А.Г.
Отандық кеңесшінің пікірі Баямирова Р.У.

Шетелдік кеңесшінің пікірі Джалалов Г.И.

Этикалық комиссияның қорытындысы Кунаева Г.Е.

Докторант туралы мәліметтер Кунаева Г.Е.

Рецензия Кунаева 1

Рецензия Кунаева 2
Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелерінің құрамы