June 21, 2019

Day

«Қазақ филологиясы» кафедрасының профессоры Б.И.Нұрдәулетова А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты «Тіл – құрал» оқу орталығының «Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емле ережелері бойынша білімдер жүйесін меңгертетін тренерлер курсын» бітіріп, латын әліпбиін үйрету бойынша тренерлік куәлікке ие болды. Курста латын негізді жаңа қазақ әліпбиін, жазу емлесін құрастырушы авторлар профессор Ә.Жүнісбек, Н.Уәли, Қ.Күдеринова, О.Жұбаева және т.б. білікті...
Read More