March 30, 2019

Day

«Инжиниринг» факультетінің «Компьютерлік инжиниринг» кафедрасы «Өнеркәсіптегі цифрлық технологиялар» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның өткізілуін ұйымдастырды. Конференция 4 секция бойынша өтті: 1. Мұнай-газ және машина жасау салаларының заманауи проблемалары 2. Өндірістегі ақпараттық технологиялардың дамуының заманауи тенденциялары 3. Цифрландырудың экономикалық-құқықтық аспектілері 4. Білім беруді цифрландыру жағдайындағы педагогикалық өлшемдер Конференция материалдары ғылыми жұмыстар жинағы түрінде шығарылады. Негізгі мақсаты: конструктивті пікірталас...
Read More