Ғылыми-аналитикалық сараптау зертханасы

Қызмет мақсаты:

– Тәжірибелікөндірістік сынақтарды жүргізу және ғылыми-зерттеу жұмыстары нәтижелерін өндіріске енгізу;

Қызмет міндеті:

– ауа алабының, жер асты, ауы суы, теңіз суы, ахаба судың, топырақтың мониторингісі, радиологиялық зерттеулер және гамма-түсірілім, Каспий теңізі қайраңының Қазақстандық бөлігіндегі судың ластануына мұнайгаз кешені іс-әрекетінің әсері мониторингісі;

– экологияның өзекті мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу және жобалау-іздестіру жұмыстарына қатысу;

Негізгі миссиясы: Ғылыми және ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобалардың, оның ішінде ғылыми және технологиялық дамудың приоритетті бағыттары бойынша іргелі, қолданбалы ғылымдардың жүзеге асырылуына ықпал ету, ғылыми бағыттың сәйкес облысы бойынша магистрлік, докторлық диссертациялық жұмыстардың дайындалуына ықпал ету.

Зертхананың техникалық жабдықталуы: Зертхана талдау жүргізу үшін қажетті құрал-жабдықтар кешенінен, яғни спектралды диапазоны 325-1000 нм «КФК-3КМ» спектрофотометрінен, спектралды диапазоны 190-600 нм «МГА-915М» атомды-абсорбционды спектрометрден, спектралды диапазоны 190-600 нм «Флюорат-02-2М» сұйықтық талдауышынан, өлшеу диапазоны 1 лк-200000 лк «ТКА-ЛЮКС» люксметрінен, өлшеу диапазоны 80 кПа-106 кПа БАММ-1 барометр-анероидынан, «ОКТАВА-110А» шумомер-виброметрінен тұрады.

Зертхана Қазақстан Республикасының құзыретті органдарынан рұқсат құжаттары қатары мен аккредитация аттестатын алуға дайындық үстінде.