Менеджмент (профильное направление)

Магистратураның білім беру бағдарламасы жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі және ғылыми-зерттеу секторы үшін тереңдетілген ғылыми-педагогикалық дайындыққа және кәсіпорындарда талдау және басқару бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін білім мен дағдыларды қалыптастыруға ие жоғары оқу орнынан кейінгі кадрларды даярлауды жүзеге асырады. Бағдарлама ғылыми-зерттеу жұмыстары саласында жұмыс істеу үшін қажетті білім береді, сондай-ақ денсаулық сақтау, білім беру, коммерциялық емес қызмет, Мұнай-газ өндіру, көлік, логистика, машина жасау және т.б. салаларда жұмыс істейтіндер үшін мансаптық өсу мүмкіндіктерін кеңейтеді.

Дағдылар

– өндірісті және басқаруды дамытудың негізгі бағыттарын жоспарлау;
– басқару мақсаттары мен міндеттерін анықтау, олардың тиімділігі;
– кадрлық әлеуетті жоспарлау, дамыту және басқару техникасын пайдалана отырып, ұйымдастыру мәдениетін, ұйымның имиджін жақсарту жолымен бизнес-стратегияны әзірлеу;
– қызметкерлерді ынталандыру, олардың еңбегін жандандыру, басқарма қызметінің барлық жақтарын үйлестіру және бақылау;
– – қойылған мақсаттарға жетуді ұйымдастыру бойынша адамгершілік және логикалық дұрыс басқарушылық шешімдерді қабылдау;
-алынған білімді басқару, ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметте идеяларды қолдану және дамыту үшін пайдалану.

Басты қызметтер

– директор, президент;
– бөлім басшысы;
директорының орынбасары,
– меншіктің барлық нысанындағы ұйымдар мен кәсіпорындардың вице-президенті;
– жетекші немесе бас маман,
– консультант,
– ғылыми қызметкер,
-ғылыми-зерттеу ұйымдарының аға, жетекші немесе бас ғылыми қызметкері;
-оқу-әдістемелік ұйымдардың сарапшысы, кеңесшісі;
– даярлық бейіні бойынша орта кәсіптік немесе жоғары оқу орындарының оқытушысы, аға оқытушысы.