ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖОБАНЫҢ КОМАНДАСЫ “UXISHIP” ШЕҢБЕРІНДЕ “АТАМЕКЕН” ҰКП МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ТӘЛІМГЕРІНІҢ ҚАТЫСУЫМЕН IT – МАМАНДЫҚҚА АРНАЛҒАН АКСЕЛЕРАЦИЯЛЫҚ КУРСТАР ӨТКІЗІЛДІ

                ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖОБАНЫҢ КОМАНДАСЫ “UXISHIP” ШЕҢБЕРІНДЕ “АТАМЕКЕН” ҰКП МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ТӘЛІМГЕРІНІҢ ҚАТЫСУЫМЕН
              IT – МАМАНДЫҚҚА АРНАЛҒАН АКСЕЛЕРАЦИЯЛЫҚ КУРСТАР ӨТКІЗІЛДІ.

     1. “Кәсіпкерлік” акселерациялық курсының сипаттамасы: MVP-нің үш түрінің бірін дамытуға және кері байланыс сипаттамасын немесе сілтемесін беруге бағытталған. Команда MVP қандай түрін қолданатындығын шешуі керек:


     Қолмен MVP (мысалы-Zappos) – өнім немесе қызмет мақсатты аудитория өкілдерімен тікелей әрекеттесу арқылы қолмен тексеріледі. Қону беті (команда Wix немесе Tilda сайттарын қону парағын құру үшін қолдана алады) – өнім қону парағы арқылы алынған өтінімдер арқылы тексеріледі. SMM-лендинг (команда Instagram, Facebook немесе басқаларын қолдана алады) – өнім әлеуметтік желілердегі аккаунтты, мысалы, әлеуметтік желілерден алынған электрондық поштаны басу арқылы тексеріледі.

     2. Курстың мақсаты: теориялық материалды игеру барысында студенттер кәсіпкерлік ойлауды қалыптастырады, кәсіпкерлік идеяны экономикалық негіздеу, бизнес құру туралы шешім қабылдау дағдыларын игереді. Идеяның тұсаукесерінде Өнімнің сипаттамасы, бәсекелестіктің бірегей артықшылығы, тұтынушы мәселесі, мақсатты аудитория, мақсатты нарық, іс-шаралар жоспары, өсу мақсаттары болуы керек.

     3. Курстың міндеттері:
– кәсіпкерлік қызметтің мәнін анықтайтын ұғымдық аппаратты ашу;
– экономиканың қазіргі жағдайында шағын кәсіпорындардың рөлі мен орнын көрсету;
– кәсіпкерлік қызмет субъектілері үшін бизнес-идеялардың, бизнес-модельдердің (стартаптың) негізгі қағидаттарын баяндау және мазмұнын ашу;
– кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру нысандарын, оны тіркеу және оның қызметін тоқтату тәртібін қарау;
– курсты оқу барысында студенттердің ақпараттық-кітапханалық құзыреттілігін қалыптастыру;

     4. Курстың құрылымы:
Дәрістер-15 академиялық сағат:
Тәжірибе-21 академиялық сағат:
36 сағат көлемінде.

 
     Курс практикалық сабақтарда проблемалық оқыту элементтері мен рөлдік ойындарды пайдалана отырып, шағын топтарда (5 адамнан аспайтын) жұмыс істеу арқылы ұйымдастырылған. Дәрістер кезінде Google, Jamboard, Padlet, Miro қолданылады. Презентация материалдарын жасау үшін ынтымақтастық құралдары қолданылады (Google Docs, Canva). Дәрістерге дайындалу үшін инверттелген сынып технологиясы қолданылады.
 
     5. Пәннен күтілетін нәтижелер:
     Студенттің нақты бизнес-жобаны жүзеге асыру үшін құрылған кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыра білу.
– кәсіпкерлік қызметтің мәнін, оның түрлері мен нысандарын жүзеге асыру қабілеті;
– кәсіпкерлік мәдениетін қалыптастыру негіздерін, сондай-ақ кәсіпкердің іскерлік этикалық мінез-құлық қағидаттарын қалыптастыру қабілеті, командада жұмыс істей білу, нақты проблемаларды шешу үшін білімді қолдана білу;
– кәсіпкердің қоғам, тұтынушы, қызметкер және мемлекет алдындағы ықпалы мен жауапкершілігінің дәрежесін түсіну қабілеті.
-кәсіпкерлік идеялар банкін тұжырымдай білу, бизнес-жоспар құру, кәсіпкерлік құрылымды құру және оның қызметін ұйымдастыру, өз мәтінін (Стартапты) және презентацияны логикалық құра білу, шешендік қабілеттер, креативтілік.
 
    6. Курстың мазмұны:
1. Кәсіпкерлік ойлау психологиясы
2. Стартап бизнес идеясын таңдау
3. Бизнес-идеяны дамыту.
4. Стартап қызметіндегі Маркетинг
5. Сату стратегиясы
6. Стартаптың негізгі ресурстары
7. Стартаптың операциялық қызметі
8. Бизнестің қаржылық моделі
9. Инвестициялар тарту және мемлекеттік қолдау шаралары
10. Бизнесті дамыту стратегиясы
11. Кәсіпкердің жауапкершілігі
12. Құрылымдық презентациямен бизнес-жобаларды қорғау.
 
    Жобаны қорғау
    Көлемі: 36 сағат
    Менторлар:
    “UXISHIP” жобасынан Естурлиева А. И., “Атамекен” ҰКП менторы Есбергенова