Диссертациялық кеңес

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2020 жылғы 23 қаңтардағы № 25 бұйрығына сәйкес Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетінде Білім және ғылым министрлігінің жаңа ережесі бойынша алғаш рет «6D060800 – Экология» және «6D070600 – Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау», «6D070800 – Мұнай-газ ісі» бойынша диссертациялық кеңестер ашылды.

 1. Ерекше мәртебесі жоқ ЖОО-ларда диссертациялық кеңестер тізімі
 2. Диссертациялық кеңес туралы үлгі ереже 
 3. Есенов университетіндегі диссертациялық кеңесінің ережесі
 4. 6D060800(8D05201) – Экология мамандығы бойынша  Есенов университеті диссертациялық кеңесінің құрамы

 5. 6D070600(8D07208) – Геология және пайдалы қазба жер орнын барлау және 6D070800(8D07210) – Мұнай-газ ісі мамандықтары бойынша (біріккен) Есенов университеті диссертациялық кеңесінің құрамы

 6. Дәрежелерді беру қағидалары
 7. ҚР БҒМ Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің ғылыми қызметтің нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын басылымдар тізбесі
 8. Докторлық диссертация қорғау туралы хабарландыру
 9. Докторантқа жадынама
 10. Диссертациялық жұмысты ресімдеу ережесі
 11. Антиплагиат анықтауға арналған лицензияланған жүйенің болуы туралы ақпарат
 12. 6D070600 (8D07208) – Геология және пайдалы қазба жер орнын барлау және 6D070800 (8D07210) – Мұнай-газ ісі мамандықтары бойынша (біріккен) Есенов университеті диссертациялық кеңесінің 2020 ж. есебі
 13. 6D060800 (8D05201) – Экология мамандығы бойынша Есенов университеті диссертациялық кеңесінің 2020 ж. есебі
 14. 6D070600 (8D07208) – Геология және пайдалы қазба жер орнын барлау және 6D070800 (8D07210) – Мұнай-газ ісі мамандықтары бойынша (біріккен) Есенов университеті диссертациялық кеңесінің 2021 ж. есебі
 15. 6D060800 (8D05201) – Экология мамандығы бойынша Есенов университеті диссертациялық кеңесінің 2021 ж. есебі
 16. Есенов университетінің диссертациялық кеңесінің 2022 жылға арналған есебі