Диссертациялық кеңес

Диссертациялық кеңес есептері

  1. 6D070600 (8D07208) – Геология және пайдалы қазба жер орнын барлау және 6D070800 (8D07210) – Мұнай-газ ісі мамандықтары бойынша (біріккен) Есенов университеті диссертациялық кеңесінің 2020 ж. есебі
  2. 6D060800 (8D05201) – Экология мамандығы бойынша Есенов университеті диссертациялық кеңесінің 2020 ж. есебі
  3. 6D070600 (8D07208) – Геология және пайдалы қазба жер орнын барлау және 6D070800 (8D07210) – Мұнай-газ ісі мамандықтары бойынша (біріккен) Есенов университеті диссертациялық кеңесінің 2021 ж. есебі
  4. 6D060800 (8D05201) – Экология мамандығы бойынша Есенов университеті диссертациялық кеңесінің 2021 ж. есебі
  5. Есенов университетінің диссертациялық кеңесінің 2022 жылға арналған есебі
  6. 6D070600 (8D07208) –” Геология және пайдалы қазба жер орнын барлау ” БББ бойынша Есенов университеті диссертациялық кеңесінің 2023ж есебі
  7. 6D060800 (8D05201) – “Экология” БББ бойынша Есенов университеті диссертациялық кеңесінің 2023 ж. есебі

6D060800(8D05201) – Экология мамандығы бойынша Есенов университеті диссертациялық кеңесінің құрамы

6D070600(8D07208) – Геология және пайдалы қазба жер орнын барлау және 6D070800(8D07210) – Мұнай-газ ісі мамандықтары бойынша (біріккен) Есенов университеті диссертациялық кеңесінің құрамы