M08.025

АЖ қорғанысты жүзеге асырудың әдістері мен құралдары

Course ID
M08.025
Campus
24 мкр.
Level
Магистратура
Semester
1
Credit
5
Method

Мазмұны

Пән магистранттарды АЖ қауіпсіздігін қамтамасыз етудің криптографиялық әдістерімен, ақпараттың тұтастығы мен құпиялылығын сақтау мүмкіндіктерімен таныстыруға, ақпараттық қауіпсіздік түсінігін қалыптастыруға, АҚ қауіптерін жіктеуге, кәсіпорындарда ақпаратты қорғауды ұйымдастыру құралдарын зерделеуге, АҚ қауіптерінің негізгі түрлерін анықтау әдістемесін, АҚ қамтамасыз ету үшін көп сатылы аутентификацияны қолдануға және қол жеткізу деңгейлерін таратуға бағытталған.

Оқыту нәтижелері

Курс соңында магистрант:
– криптожүйедегі ақпараттық процестердің өзара әрекеттесуін сипаттайтын математикалық аппаратты, шифрлау алгоритмдері негізінде жатқан математикалық аппаратты, жалған кездейсоқ тізбектерді генерациялау алгоритмдері негізінде жатқан математикалық аппаратты біледі;
– криптожүйелерді құру алгоритмдерін құру кезінде математикалық аппаратты қолданады, криптографиялық алгоритмдерді өз бетінше зерделейді және сандарды факторизациялау есептерін шешу үшін қолданады, сандардың қарапайымдылығын тексеру үшін қолданады;
– толық емес мәліметтер негізінде шешім қабылдайтын ақпараттық қауіпсіздіктің қолданыстағы үлгілерін, әдістері мен алгоритмдерін біледі;
– командада жұмыс атмосферасы мен жағдайды жасау және қолдау қабілетін көрсетеді.