M08.024

Жаңа ақпараттық жүйелерді жобалау

Course ID
M08.024
Campus
24 мкр.
Level
Магистратура
Semester
1
Credit
5
Method

Мазмұны

Пән магистранттарды ақпараттық-коммуникациялық құзыреттілікті қалыптастырудың негізгі факторларымен таныстыруға, электрондық портфолио құру технологиясын меңгеруге, Activstudio мысалында инновациялық ақпараттық жүйелерді жобалаудың негізгі принциптерін зерделеуге бағытталған.

Оқыту нәтижелері

Курс соңында магистрант:
– ақпаратты басқарудың кең қолданылатын құралдарының мақсаты мен қолданылу саласын біледі;
– кәсіби ортада АКТ артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстырады және бағалайды;
– кәсіби салада АКТ мүмкіндігін арттыру қабілеті;
– кәсіби ортада ауызша және жазбаша ауызша дәстүрлерді жүйелі, құзыретті, дәлелді және нақты пайдалануды көрсетеді.