M08.022

Жасанды интеллект

Course ID
M08.022
Campus
24 мкр.
Level
Магистратура
Semester
2
Credit
5
Method

Мазмұны

Пән магистранттардың қазіргі заманғы ғылым мәселелерін білу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін жасанды интеллект саласында жүйелендірілген білімді кеңейту, магистранттардың тәжірибелік есептерді шешу барысында жасанды интеллект әдістерін қолдану тәжірибесін қалыптастыру.

Оқыту нәтижелері

Курс соңында магистрант:
– білім беру үлгілерін және олардың өзара байланысын; зияткерлік ақпараттық жүйелерде тілдік және пәндік ақпаратты ұсыну деңгейін біледі;
– жай-күй кеңістігінде есептерді ұсынады; адамның зияткерлік қызметін компьютерлік үлгілеудің қолданбалы есептерін шешу үшін білім берудің әртүрлі үлгілеріне салыстырмалы талдау жасайды.;
– шешім іздеу кеңістігін қысқартуға мүмкіндік беретін зияткерлік қызметті үлгілеу міндеттерінің мазмұндық ерекшеліктерін ерекшелейді;
– шешімдер іздеуді оңтайландыру және жай-күйі кеңістікте есептерді ұсыну әдістерін көрсетеді.