M08.021

Бөлінген қосымшаларды басқару

Course ID
M08.021
Campus
24 мкр.
Level
Магистратура
Semester
3
Credit
5
Method

Мазмұны

Пән магистранттардың ақпаратты өңдеу үшін бөлінген жүйелерді қолдану және тағайындау саласындағы білімдерін меңгеруге бағытталған; әртүрлі бағдарламалық құралдармен бөлінген жүйелерді құру дағдылары мен біліктерін қалыптастыру; таратылған жүйелерді құру және ұйымдастыру талаптарына қойылатын талаптармен танысу, аналитикалық ойлауды, таратылған жүйелерді жобалау және бағдарламалау дағдыларын дамыту.

Оқыту нәтижелері

Курс соңында магистрант:
– экономикалық мәліметтерді өңдеуге арналған құрал-жабдықтар, қойылған міндеттерге сәйкес экономикалық мәліметтерді өңдеуге арналған құрал-жабдықтар; қойылған міндеттерге сәйкес экономикалық мәліметтерді өңдеуге және бөлінген жүйелерді әзірлеуге арналған құрал-жабдықтар;
– қойылған міндеттерге сәйкес экономикалық мәліметтерді өңдеу үшін құрал-жабдықтарды таңдайды; есеп нәтижелерін талдайды және алынған қорытындыларды негіздейді;
– ақпараттық бөлінген жүйелер мен ақпараттық-коммуникативтік технологиялар саласындағы ең үздік шешімдерді таңдайды;
– бизнесті басқаруға қойылған міндетке қатысты негізгі ақпараттық жүйелер мен ақпараттық-коммуникативтік технологияларды бағалайды.