M08.016

Сандық білім беру қызметі

Course ID
M08.016
Campus
24 мкр.
Level
Магистратура
Semester
3
Credit
5
Method

Мазмұны

Пән магистранттардың оқу пәндері бойынша сандық ресурстарды пайдаланудың әдістемелік ерекшеліктерін меңгеруге, педагог-зерттеушілерде ақпараттық – орталықтардың архитектурасы туралы тұтас түсініктерді қалыптастыруға, жаратылыстану-математикалық және қоғамдық-гуманитарлық цикл пәндерін оқыту процесінде ЦБҚ қолдану бойынша әдістемелік ұсынымдарды қарастыруға бағытталған.

Оқыту нәтижелері

Курс соңында магистрант:
– ақпаратты басқаруды автоматтандырудың кең қолданылатын құралдары: мәтіндік, графикалық және сандық ақпаратты өңдеу редакторларын қолданады;
– кәсіби ортадағы ЦБҚ-ның артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстырады және бағалайды;
– кәсіби ортада ЦБҚ-ң құралдарымен еркін жұмыс істеуге қабілетті;
– кәсіби салада ЦБҚ мүмкіндігін арттыру қабілетін көрсетеді.