M08.015

Желіні басқару

Course ID
M08.015
Campus
24 мкр.
Level
Магистратура
Semester
3
Credit
5
Method

Мазмұны

Пән магистранттардың ақпараттық жүйелер мен желілерді басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін, ақпаратты алу, сақтау, қайта өңдеу әдістері мен құралдарын, қазіргі ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен маңызын, осы процесте туындайтын қауіптер мен қауіптерді түсінуге, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын сақтауға бағытталған.

Оқыту нәтижелері

Курс соңында магистрант:
– білім беру және кәсіби қызметінде әлемнің қазіргі заманғы жаратылыстану – ғылыми суреті туралы білімді қолдану, ақпаратты математикалық өңдеу, теориялық және эксперименталды зерттеу әдістерін қолданады, ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістері мен құралдары, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеуге дайын болу;
– компьютерлік желілерді баптауды, әкімшілендіруді және басқаруды, гетерогенді желіде желілік, жүйелік және қолданбалы БҚ орнатуды және баптауды, гетерогенді желіде ақпараттық жүйенің жекелеген қолданбалы және желілік компоненттерін біріктіруді басқарады;
– компьютерлік желілердің архитектурасы, жұмыс істеу және басқару негіздерін; желілік әкімшілендірудің негізгі ұғымдары TCP/IP негізгі ұғымдарын, IP-желілердегі адресация принциптері және кіші желілерді адресациялау;
– гетерогенді желіде көп буынды архитектурасы бар ақпараттық жүйелерді құру ерекшеліктері; ақпаратты қорғау тәсілдері, компьютерлік желілерде деректерді қауіпсіз беру әдістері.