M08.006

Автоматтандырылған жобалау жүйесі

Course ID
M08.006
Campus
24 мкр.
Level
Магистратура
Semester
3
Credit
5
Method

Мазмұны

Пән технологиялық тағайындаудың автоматтандырылған жобалау жүйелерін жасау негіздері бойынша теориялық білімдерді алуға және қазіргі заманғы АЖЖ-мен тәжірибелік жұмыс істеуге үйретуге бағытталған; білім алушылардың АЖЖ саласындағы теориялық, тәжірибелік білімдерді меңгеруі, машина конструкцияларының үздіксіз күрделенуі, олардың пайдалану сапасына қойылатын талаптардың өсуі, машина жасау өнімдері нарығында бәсекелестіктің өршуі.

Оқыту нәтижелері

Курс соңында магистрант:
– машина жасау өндірістерін технологиялық қамтамасыз ету әдістері, құралдары мен жүйелері дамуының қазіргі тенденцияларын біледі; компьютерлік техниканы пайдалана отырып технологиялық процестердің математикалық үлгілерін құру және зерттеу әдістерін біледі;
– АЖЖ әзірлеу мен пайдаланудың прогрессивті әдістерін қолданады; АЖЖ қазіргі заманғы жіктемесін, жобалау процесінің құрылымын, АЖЖ құрамы мен құрылымын, АЖЖ қамтамасыз ету түрлерін қолданады;
– технологиялық жобалаудың әр түрлі кезеңдеріндегі міндеттерді формалдау дағдыларын көрсетеді;
– CAD және CAE топтарының автоматты жобалау жүйелерімен жұмыс істеу әдістерімен, техникалық жүйелерді пайдаланудың тиімді тәсілдерін таңдау әдістерін көрсетеді.