M.015

Жоғары мектеп педагогикасы

Course ID
M.015
Campus
24 мкр.
Level
Магистратура
Semester
2
Credit
4
Method

Мазмұны

Пән болашақ мамандардың кәсіби-педагогикалық, психологиялық мәдениетінің негізін қалыптастыруға, қазіргі педагогика, психология ғылымдарының теориялық негіздерін игеруге, олардың кәсіби міндеттерің шешуге байланысты шығармашылық дайындағын қалыптастыруға бағытталған. Жоғары мектеп педагогикасының теориялық, әдіснамалық негіздерін, білім берудің қазіргі парадигмасын, Қазақстандағы жоғары кәсіби білім беру жүйесін, жоғары мектеп оқытушысының кәсіби, коммуникативтік құзіреттілігін қарастырады.

Оқыту нәтижелері