M.002

Ғылым тарихы және философиясы

Course ID
M.002
Campus
24 мкр.
Level
Магистратура
Semester
1
Credit
4
Method

Мазмұны

Мақсаты: ғылым тарихын оқып-үйрену негізінде ғылыми ойлау стилін қалыптастыру. Курс пәннің теориялық негіздерін зерделеуге, түпнұсқа-лармен, шетелдік және отандық ғылым методологтарының классикалық еңбектерімен жұмыс жасауға, сыни ойлау мәдениетін, пікірлесу мен ойын ашық, еркін, дәл, терең қисынмен жеткізе білуге бағытталған. Ғылымның тарихи кезеңдері, қоғам, мәдениет, адам туралы ғылымдардың қалыптасу тарихын қарастырады.

Оқыту нәтижелері