Экология

Мазмұны

Білім беру бағдарламасы экология және қоршаған ортаны қорғау саласында экологиялық және пәнаралық зерттеулердің әдіснамасы мен практикалық дағдыларын білетін, оларды аналитикалық, ғылыми-зерттеу қызметінде және оқытуда жүзеге асыруға қабілетті жоғары білікті кадрларды даярлауға бағытталған.
Түлектер экологиялық үдерістердің жүйелі түсінігін, экологиялық ғылым әдістерін практикалық қолдану, ғылыми-зерттеу жобаларын жоспарлау, әзірлеу, өз бетінше жүзеге асыру, ғылыми білімнің экологиялық саласындағы жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, экологиялық ғылымның үдемелі дамуына ықпал ете алады.

Дағдылар

– табиғатты пайдалану, географиялық қабықтың ластануы, қалдықтарды өңдеу, мониторинг және тұрақты даму мәселелері бойынша нақты зерттеу, ақпараттық-іздестіру, әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру;
– бейін бойынша білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру;
– қоршаған ортаның жағдайын талдау, инспекция және бақылау;
– болжамдық үлгілерді жасау;
– экологиялық білім және тәрбие;
– технологиялық процестерде және жаңа кәсіпорындарды, елді мекендерді жобалау кезінде экологиялық талаптарды сақтау экономиканың түрлі салаларында табиғатты қорғау іс-шараларын жоспарлау және жүзеге асыру, ҚОӘБ және экологиялық аудит жүргізу.

Басты қызметтер

– экологиялық сарапшы;
– қоршаған ортаны зерттеуші;
– салалар бойынша эколог;
– қоршаған ортаны қорғау инспекторы;
– оқытушы, орта, арнаулы орта және жоғары оқу орындары;
– ғылыми қызметкер,
– маман, бөлім бастығы,
– инженер-эколог,
– инженер- зертханашы
– қоршаған ортаны қорғау инженері

Пәндер

Міндетті пәндер

Элективті пәндер

Пайдалы сілтемелер

Бөлімнің байланыс ақпараты

Экология

Жұм. кестесі: 09:00 – 18:00

6В01505- «Биология» білім беру бағдарламасы білім беру саласында жоғары білімді бәсекеге қабілетті, креативті кәсіби педагог кадрларды дайындайды. Университет профессор-оқытушылар құрамының көпжылдық тәжірибесі мен өз ісіне шынайы берілгендігі сіздің жаңа студенттеріңіздің рухани және интеллектуалдық деңгейін одан әрі дамытуға қызмет етеді деп үміттенемін. Сонымен қатар, университеттің жаңа студенттеріне айтқым келеді: Сіз лайықты оқу орнын таңдадыңыз, сіздердің кәсіби қалыптасуларыңызға сәттілік тілеймін!

Дүйсенова Нұржауға Ыбырайымқызы – БжҒК ҒК “ Маңғыстау эксперименталдық ботаникалық бақ” РМК «Гүлді өсімдіктер» зертханасының меңгерушісі, б.ғ.к.