Мұнайгаз ісі

Мазмұны

Жаңа білім беру стандарттарына сәйкес бағдарлама мұнай-газ ісі саласында ғылыми – зерттеу қызметін жоғары техникалық деңгейде жүзеге асыруға және ғылыми-эксперименталдық зерттеулер мен кәсіптік сынақтар жобаларын басқаруға, мұнай-газ өнеркәсібінің пәнаралық салаларындағы ұйымдастыру-басқару қызметімен айналысуға және тиісті креативті шешімдер қабылдауға қабілетті мамандар даярлауға бағытталған.

Дағдылар

– көмірсутек шикізатын өндіру процесінің тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шараларды әзірлеу;
-басқарушылық шешімдерді таңдау мен қабылдауға ғылыми көзқарас;
-мұнай-газ саласындағы жаңа технологиялық процестерді әзірлеу тәжірибесін талдау және қорыту;
-мұнай-газ саласындағы жаңа технологиялық үдерістерді және игеру тәжірибесін талдау және жинақтау.
-көмірсутек шикізатын өндіру саласында жаңа технологиялық процестерді игерудің және ғылыми-техникалық жетістіктерді енгізудің озық тәжірибесін жалпылау;
-жаңа техника мен технологияны енгізу жоспарын құру;

Басты қызметтер

-оқытушы,
-ғылыми қызметкер,
-инженер-зерттеуші,
-инженер-жобалаушы,
-өндірістік бөлімшенің, ұйымдар мен мекемелердің, компаниялардың және т. б. жетекшісі,
-технолог, жетекші технолог, бас технолог,
-бас инженер.

Пәндер

Міндетті пәндер

Элективті пәндер

Пайдалы сілтемелер

Бөлімнің байланыс ақпараты

Мұнайгаз ісі

Жұм. кестесі: 09:00 – 18:00

6В01505- «Биология» білім беру бағдарламасы білім беру саласында жоғары білімді бәсекеге қабілетті, креативті кәсіби педагог кадрларды дайындайды. Университет профессор-оқытушылар құрамының көпжылдық тәжірибесі мен өз ісіне шынайы берілгендігі сіздің жаңа студенттеріңіздің рухани және интеллектуалдық деңгейін одан әрі дамытуға қызмет етеді деп үміттенемін. Сонымен қатар, университеттің жаңа студенттеріне айтқым келеді: Сіз лайықты оқу орнын таңдадыңыз, сіздердің кәсіби қалыптасуларыңызға сәттілік тілеймін!

Дүйсенова Нұржауға Ыбырайымқызы – БжҒК ҒК “ Маңғыстау эксперименталдық ботаникалық бақ” РМК «Гүлді өсімдіктер» зертханасының меңгерушісі, б.ғ.к.