Органикалық заттардың химиялық технологиясы (магистратура) ғылыми-педагогикалық бағыт

Мазмұны

Жаңа білім беру стандарттарына сәйкес білім беру бағдарламасы кәсіби қызмет ретінде ғылыми зерттеулермен, білім беру-педагогикалық және әдістемелік қызметпен, есептік жобалаумен, ұйымдастыру-басқару және өндірістік – технологиялық практикамен айналысуы тиіс органикалық заттарды өндіру және өңдеу технологиясы саласында мамандарды даярлауға бағытталған.Бағдарлама түлектері мұнай – газ өңдеу және мұнай-химия өнеркәсібінің, металлургия, фармацевтика өнеркәсібінің әртүрлі салаларында, білім беру жүйесінде-жоғары және арнайы оқу орындарында, ғылыми-зерттеу институттарында, кәсіпорындар мен зертханаларда жұмыс істейді.

Дағдылар

• кәсіпорын қызметінің стратегиясы шеңберіндегі басқару қызметі;
• оқу сабақтарының жекелеген түрлері бойынша білім беру қызметін жоспарлау, ұйымдастыру;
• технологиялықжүйелер мен технологиялықпроцестердіжаңғыртужәнежетілдіру;
• дербесғылымижәнеғылыми-әдістемелікзерттеулердіжоспарлаужәнеұйымдастыру;
• мұнайөңдеумен мұнайхимиясының нақты теориялық және аналитикалық міндеттерін шешу;
• ғылыми-техникалық ақпаратты талдау және жүйелеу;
• технологиялық жабдықты таңдау және қорғау;
• прогрессивті экономикалық негізделген энергия үнемдеуші технологиялық процестерді енгізу;
• өнім өндірісінің технологиялық процесін ұйымдастыру;
• қалдықсыз және экологиялық қауіпсіз технологияларды әзірлеу.

Басты қызметтер

• оқытушы,
• ғылыми қызметкер,
• маман,
• инженер-технолог,
• инженер-зертханашы,
• ауысым бастығы,
• учаске шебері,
• өндірісті дайындау жөніндегі инженер.

Пәндер

Міндетті пәндер

Элективті пәндер

Пайдалы сілтемелер

Бөлімнің байланыс ақпараты

Органикалық заттардың химиялық технологиясы (магистратура) ғылыми-педагогикалық бағыт

Жұм. кестесі: 09:00 – 18:00

6В01505- «Биология» білім беру бағдарламасы білім беру саласында жоғары білімді бәсекеге қабілетті, креативті кәсіби педагог кадрларды дайындайды. Университет профессор-оқытушылар құрамының көпжылдық тәжірибесі мен өз ісіне шынайы берілгендігі сіздің жаңа студенттеріңіздің рухани және интеллектуалдық деңгейін одан әрі дамытуға қызмет етеді деп үміттенемін. Сонымен қатар, университеттің жаңа студенттеріне айтқым келеді: Сіз лайықты оқу орнын таңдадыңыз, сіздердің кәсіби қалыптасуларыңызға сәттілік тілеймін!

Дүйсенова Нұржауға Ыбырайымқызы – БжҒК ҒК “ Маңғыстау эксперименталдық ботаникалық бақ” РМК «Гүлді өсімдіктер» зертханасының меңгерушісі, б.ғ.к.