Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау

Мазмұны

Докторантураның ғылыми-педагогикалық бағдарламасының ғылыми және педагогикалық бағыты бар және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми сала үшін тиісті ғылым саласындағы пәндерді тереңдетіп оқытатын оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын қамтиды.
Қазіргі таңда “Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау” докторантурасының білім беру бағдарламасы Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізетін ұйымдарда, мұнай өндіретін кәсіпорындардың геологиялық қызметтерінің компанияларында, ғылыми-зерттеу және жобалау институттарында, жоғары оқу орындарында талап етілетін түлектердің құзыреттілігін дамытуға бағытталған ең қажетті және өзекті бағдарламалардың бірі.
Осы жылы атындағы КМТИУ. Ш. Есенова 6D070600-Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау мамандығы бойынша диссертациялық Кеңес ашылды,оның құрамына Қазақстанның және жақын шетелдердің геология саласындағы жетекші ғалымдары кіреді. Бұл аталған білім беру бағдарламасының докторанттарына туған ЖОО қабырғасында диссертацияны қорғауға мүмкіндік береді.
Докторанттардың зерттеу саласы инвестициялық мақсат үшін қызықты және перспективалы болып табылады және зерттеу жобасын коммерциялық негізге қоюға мүмкіндік береді.

Дағдылар

– жобалық шешімдерді әзірлеуге тапсырма дайындау; геологиялық зерттеулер кешенін ұйымдастыру және жүргізу, жобалық-сметалық құжаттама жасау; жобалар бойынша есеп жүргізу, техникалық-экономикалық және экологиялық-экономикалық
-мұнай, газ, су және қатты пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мақсатында геологиялық-геофизикалық жұмыстардың оңтайлы технологиясын әзірлеу; қашықтықтан, геофизикалық және басқа да әдістерді қолдану есебінен геологиялық, гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық зерттеулердің тиімділігін арттыру;
– орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру; әр түрлі жағдайларда басқарушылық шешімдерді қабылдау; өткізілетін жұмыстардың сапасы, қауіпсіздігі мен құнының ымыралы қатынасында қойылған міндеттерді оңтайлы шешу жолдарын анықтау; Өнімнің қажетті сапасын қамтамасыз ету.
– өндірістік және зерттеу жұмыстары кезінде туындайтын проблемалық мәселелерді уақытында анықтау, оларды шешудің тиімді жолдарын анықтау; геологиялық ғылымның жетістіктерін, жаңа технологиялық және әдіснамалық әзірлемелерді зерделеу; ғылыми-зерттеу жұмыстарының белгілі бір түрлерін орындау, оларды орындаудың әдіснамасы мен әдістемесін, сондай-ақ картографиялық және басқа да зерттеу нәтижелерін білдіру тәсілдерін жетілдіру.;
– студенттермен сабақтардың барлық түрлерін жүргізу, жалпы және нақты пәндер курстары бойынша оқу процесін ұйымдастыру және әдістемені меңгеру; оқу-әдістемелік әзірлемелерді әзірлеу, жариялау, енгізу; оқу процесінің ғылым мен өндірістің соңғы жетістіктеріне сәйкестігін қамтамасыз ету;

Басты қызметтер

* ғылыми-зерттеу институттары мен ғылыми – өндірістік орталықтар департаменттерінің жетекші және бас мамандары
* қызметтер мен департаменттердің басшылары
* бөлімшенің жетекші инженерлері, кәсіпорынның бас инженері;
• ЖОО доценті, ЖОО кафедрасының меңгерушісі, ЖОО факультетінің деканы, ЖОО проректоры, ЖОО ректоры
* Геолог
* Геофизик
* инженер-геолог
* геологиялық бөлім бастығы
• инженер-геофизик, стратиграф, петрофизик
* геофизикалық партияның бастығы
• техник-геолог, техник-геофизик
* ғылыми қызметкер

Пәндер

Міндетті пәндер

Элективті пәндер

Пайдалы сілтемелер

Бөлімнің байланыс ақпараты

Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау

Жұм. кестесі: 09:00 – 18:00

6В01505- «Биология» білім беру бағдарламасы білім беру саласында жоғары білімді бәсекеге қабілетті, креативті кәсіби педагог кадрларды дайындайды. Университет профессор-оқытушылар құрамының көпжылдық тәжірибесі мен өз ісіне шынайы берілгендігі сіздің жаңа студенттеріңіздің рухани және интеллектуалдық деңгейін одан әрі дамытуға қызмет етеді деп үміттенемін. Сонымен қатар, университеттің жаңа студенттеріне айтқым келеді: Сіз лайықты оқу орнын таңдадыңыз, сіздердің кәсіби қалыптасуларыңызға сәттілік тілеймін!

Дүйсенова Нұржауға Ыбырайымқызы – БжҒК ҒК “ Маңғыстау эксперименталдық ботаникалық бақ” РМК «Гүлді өсімдіктер» зертханасының меңгерушісі, б.ғ.к.