ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ БОЙЫНША ХV РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ПӘНДІК ОЛИМПИАДА

ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ БОЙЫНША ХV РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ПӘНДІК ОЛИМПИАДА ЕРЕЖЕСІ

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті 2023 жылдың 27-28 cәуір аралығында Республикалық пәндік олимпиаданың II кезеңін өткізетінін мәлімдейміз.

 

Олимпиаданың II кезеңі 2023 жылдың 27 сәуірінде сағат 10:00-де офлайн форматта өткізіледі.

 

Олимпиадаға қатысуға 6B01101 – “Педагогика және психология” ББ бойынша білім алушы қазақстандық жоғары оқу орындарының 2-3 курс студенттері шақырылады.

Қатысу тілі: қазақ, орыс.

Олимпиаданың мақсаты: Олимпиада белсенді және талантты білім алушыларды қолдау, студенттерге жарыстық ортаны құру және практикалық тәжірибелері мен ғылыми іс-әрекеттерін жетілдіру үшін, педагогика және психология саласы бойынша студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін көрсету мақсатында жүргізіледі.

Олимпиаданың міндеттері:
 • Педагогика мен Психология саласына қызығушылықты дамыту;
 • “Педагогика және психология” мамандығы мен педагогика ғылымдарды танымал ету;
 • ҚР ЖОО-ның студенттері мен оқытушылары арасындағы ғылыми-практикалық ынтымақтастықты кеңейту
 • студенттер арасында кәсіби позицияны қалыптастыруға ықпал жасау;
 • педагогиканың дамуы мен педагогикалық идеялардың эволюциясы арқылы педагогикаға жалпыадамзаттық мәдениеттің бөлігі ретінде қарау, жеке тұлғаның мәдениетін педагогика арқылы тәрбиелеу;
 • студенттердің көшбасшылық әлеуетін ашу үшін жағдай жасау.

 

Олимпиаданы ұйымдастыру және өткізу
 1. Олимпиаданы өткізуге басшылық жасауды базалық ЖОО және басқа ЖОО өкілдерінен құралған ұйымдастыру комитеті жүзеге асырады.
 2. Қатысушылар тобы 3 студенттен аспауы міндетті.
 3. Конкурсқа қатысушыларға ағымдағы оқу жылының 20 сәуіріне дейін Олимпиаданы ұйымдастырушылар комитетіне комитетіне электронды құралмен келесі құжаттарды жіберу керек:
 4. Қатысуға өтініш;
 5. Мекеме басшысынан хат;
 6. Олимпиаданы 1 кезеңі қорытындысы туралы комиссия хаттамасы.

 

2023 жылдың 1-20 сәуір аралығында – олимпиадаға қатысушыларды тіркеу, malika.begimova@yu.edu.kz электронды мекен-жайға “Педагогикадан Республикалық пәндік Олимпиада” тақырыбында өтініш беру.

Олимпиада 3 кезеңнен тұрады.

 

І тур. Командалар мен ЖОО-ны таныстыру (Үй тапсырмасы)

Мақсаты:

 1. Команданың таныстыру сөзі;
 2. Қатысушылардың өз ЖОО- мен таныстыруы;
 3. Педагог-психолог имиджін ұсыну.

 

Негізгі талаптар:

Сөйлеу регламенті – 5 минуттан аспау қажет. Бағалау критерийлері (ең жоғары – 50 балл):

 1. Түпнұсқалығы – 5 балл;
 1. Мақсаттар мен мазмұнның сәйкестігі – 10 балл;
 2. Ақпараттық қанықтығы – 10 балл;
 3. Жұмыстың ғылымилығы, тақырып бойынша қателердің болмауы – 5 балл; Безендірудің эстетикалығы, шешімнің жұмыс тақырыбына сәйкестігі – 5 балл;
 4. Сөйлеу эстетикасы – 5 балл;
 5. Қатысушылардың бірыңғай стилі, сыртқы түрі – 5 балл;
 6. Қосымша материалдың көмегімен тақырыпты ұсыну (бейнеролик және т. б.) – 10 балл.
ІІ тур. Ғылыми жобалар конкурсы (үй тапсырмасы)

 

Таңдау тақырыптар:

 1. Ахмет Байтұрсынов – Ұлт ұстазы;
 2. Жаңа Қазақстан және саналы ұрпақ;
 3. ХХІ ғасырдың цифрлық педагогика.

 

Сөйлеу регламенті –10 минуттан аспау қажет.

Бағалау критерийлері (ең жоғары – 100 балл):
 • Ақпаратты ұсыну және таныстыру, регламентті сақтау, сөйлеу мәдениеті – 10 балл.
 • Талдау және сыни ойлау – 10 балл;
 • Мәселенің мазмұндалуының қисындылығы және толық ашылуы – 10 балл;
 • Мәселеге бағдарлану/сипаттау    (теориялық    материалды    меңгеру,   қазіргі әдебиетті білу, күтілетін нәтиже, болжамдар, әдістер) – 10 балл;
 • Жоба мазмұнының олимпиада тақырыбына сәйкестік дәрежесі – 10 балл;
 • Ғылыми жаңалығы және тәжірибелік маңыздылығы – 10 балл;
 • Ұсынылған жобаның теориялық негіздемесінің тұтастығы және сөз сөйлеу мазмұнын құрудың қисындылығы – 10 балл;
 • Конструктивті-ұйымдастырушылық және коммуникативтік біліктер – 10 балл;
 • Жобаны ұсыну нысанының бірегейлігі – 10 балл;
 • Педагог-психологтың кәсіби стандарттары туралы өзекті ақпаратты меңгеру- 10 балл;

 

III    тур.    Психологиялық-педагогикалық    жағдайлар    бойынша    тренинг бағдарламасын әзірлеу

Регламент – 5 минуттан аспау қажет.

Тақырыбы:      “Білім      беру      кеңістігінде      балаларды      психологиялық- педагогикалық қолдау”.

Тапсырма: Оқушы тұлғасының қалыптасуына теріс әсер ету және қазіргі жағдайда әртүрлі мәселелерді шешу нәтижесінде пайда болатын жастардың мәселелерін шешуге

 

бағытталған     психологиялық-педагогикалық    тренинг     бағдарламасын     ұсыныңыз (ұсынылған тақырып бойынша).

Конкурстың мақсаты:

 • студенттердің психологиялық-педагогикалық білімдерін жүйелеу;
 • педагог-психологтың кәсіби құзыреттілігін өзектендіру және дамыту;
 • психологиялық-педагогикалық білім саласындағы ой-өрісін кеңейту;
 • қатысушылардың логикалық және сыни ойлауын дамыту;
 • проблемалық жағдайларды шешуде креативті ойлауды дамыту.
 • зияткерлік, кәсіби әлеуетті дамыту,

 

Бағалау критерийлері (ең жоғары – 50 балл):
 • мәселенің себептерін сипаттай білу – 5 б.;
 • психологиялық-педагогикалық әдістері    мен    стратегиясын    таңдай    білу негіздемесі – 10 б.;
 • мәселені шешу жолдарын сипаттау – 10 б.;
 • педагог-психолог  қызметінің   әр   түрінде   көрсете   білу:    диагностикалық, ағартушылық, түзету, кеңес беру – 10 б.
 • шығармашылық – 5б.;
 • түпнұсқаулық, ерекшелігі – 5б.;
 • дәлелділік – 5б.

Олимпиада комиссиясының отырысы 2023 жылдың 28 сәуірінде өтеді, республикалық пәндік олимпиаданың нәтижелері https://yu.edu.kz/ сайтында 2023 жылғы 29 сәуірден кешіктірмей ілінеді. 1, 2, 3 орын алған республикалық олимпиаданың жүлдегерлері Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің I, II, III дәрежелі дипломдарымен марапатталады.

Байланыс телефондары: Бегимова Малика Маратовна +7 7751604768 (WhatsApp), е-mail: malika.begimova@yu.edu.kz.

Олимпиаданың өткізілу мекен-жайы – Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау қаласы, 32 шағын аудан.

1 қосымша ХV Республикалық студенттік олимпиадаға қатысуға өтінім (әрбір қатысушыға толтырылады) тіркеу карточкасы
Команда атауы
1. Қатысушының аты-жөні (толық)
2. Шифр, мамандық, курс, оқу тілі
3. ЖОО (толық атауы) 4.Мекен-жайы
5. Қатысушының Байланыс телефондары/ E-mail
6. Команда басшысының Т.А.Ә., лауазымы және байланыс телефоны, факс
ЖОО басшысының қолы, мөрі