Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті  жанындағы диссертациялық кеңесінде  8D07208  – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD)  дәрежесін іздену үшін ұсынылған Бораш Бөкенбай Рабимұлының «Ірі диаметрлі су құдықтарын салудың тиімді технологиясын жасау (Маңғыстау облысы мысалында)» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.

Диссертациялық жұмыс Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті «Инжиниринг» факультетінің «Экология және геология» кафедрасында орындалған.

 

Қорғау тілі – орысша.

 

Диссертация диссертациялық жұмыс түрінде ұсынылған.

 

Ресми рецензенттер: 

1.Мадишева Рима Көпбосынқызы – PhD, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау кафедрасының қауымдастырылған профессоры.

2.Дәутбеков Дияс Оразханұлы – PhD, «Қ.И.Сәтбаев атындағы геология ғылымдары институты» ЖШС аға ғылыми қызметкері.

 

Ғылыми кеңесшілер:

1.Ратов Боранбай Товбасарұлы – техника ғылымдарының докторы, профессор, Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ “Геофизика” кафедрасының меңгерушісі.

2.Хоменко Владимир Львович – техника ғылымдарының кандидаты, “Днепр политехникасы” Ұлттық техникалық университетінің мұнай-газ инженериясы және бұрғылау кафедрасының доценті, Днепр, Украина.

 

Диссертациялық кеңестің тұрақты мүшелерінің құрамы:

1)  Ратов Боранбай Товбасарович, Қ.И. Сатпаев атындағы қазақ ұлттық техникалық университеті, т.ғ.д., профессор – төраға;

2)  Қожахмет Қосарбай Әбдірахманович, Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, г-м.ғ.к., «Экология және геология» кафедрасының қауымдастырылған профессоры – төраға орынбасары;

3)  Баямирова Рысколь Умаровна, Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, т.ғ.к., «Мұнай-химиялық инжиниринг» кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а. – ғылыми хатшы.

 

Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелерінің құрамы:

  1. Байбатша Адильхан Бекдилдаулы – геология-минералогия ғылымдарының докторы, Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ “Пайдалы қазбалар кен орындарын геологиялық түсіру және іздеу және барлау” кафедрасының профессоры. 25.00.08 – “Инженерлік геология, мұзтану және топырақтану”.
  2. Смашов Нурлан Жаксибекович– PhD, «Алмас» ғылыми-енгізу орталығы» ЖШС директоры, 6D070600 – Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау.
  3. Петрова Лариса Вениаминовна – геология-минералогия ғылымдарының кандидаты, Уфа мемлекеттік мұнай техникалық университетінің “Мұнай және газ кен орындарын барлау және игеру” кафедрасы доценті, Уфа қ. Ресей Федерациясы. 04.00.17 – “Геология, мұнай және газ кен орындарын іздеу және барлау”.

Диссертациялық жұмысты қорғау  2023 жылдың 16 маусым күні   сағат 14.00-де Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті жанындағы диссертациялық кеңесінде келесі мекенжайда өтеді: 130000, Ақтау қаласы, 32 шағын аудан, бас ғимарат, 7 қабат, Шерқала Холл, Zoom платформасында өтеді.

 

Конференцияға сілтеме:

https://us06web.zoom.us/j/82690021642?pwd=QkljbFU4T29YMzZKMUhmRURma2lvdz09

Конференция идентификаторы: 826 9002 1642

Кіру коды: 744595

 

 

Диссертациялық кеңестің уақытша құрамы

Аннотация kz
Аннотация ru
Аннотация en

Диссертация

Ғылыми еңбектер тізімі Бораш Б.

Отандық кеңесшінің пікірі

Шетелдік кеңесшінің пікірі Хоменко В.Л. 10.05. 

Этикалық комиссияның қорытындысы 

Даутбеков Д. О. ресми рецензенттің жазбаша пікірі

Мадишева Р. К. ресми рецензенттің жазбаша пікірі

Докторант туралы мәліметтер Бораш Б.