Арнайы педагогика

2022-2023 жылғы оқу жылына жаңадан қосылған тағы бір білім беру бағдарламасы – Арнайы педагогика (дефектология) – Дуальды оқыту арқылы жүзеге асырылады. 

Бұл бағдарламаның мақсаты: 

– инклюзивті, арнайы білім беру және білім беруде ерекше қажеттілігі бар балаларды сүйемелдеу саласында сапалы білім, білік және дағдылармен; кәсіпкерлік, зерттеу, сандық дағдылар;

– инновациялық және жаһандық ойлау, жеке және рухани-адамгершілік қасиеттер;

– өзін-өзі дамытуға және кәсіби дағдыларды жетілдіруге қабілетті арнайы педагог-тьюторды (дефектолог) даярлау.   

Аталған маман мектепке дейінгі, арнайы, жалпы білім беретін орта мектептер, баланы дамыту орталықтары, түзету кабинеттері; ПМПК, ерте араласу кабинеттері; психологиялық-педагогикалық және медициналық-әлеуметтік сүйемелдеу орталықтарында ерекше балалармен диагностикалық-түзету-дамыту жұмыстарын жүзеге асырады.