Ýesenow uniwersiteti

«Ýesenow uniwersitetiniň» esasy gymmatlyklary:
1. Transparency – aýdyňlyk. Administrasiýa uniwersitetiň çäklerinde geçirilýän işleriň we taslamalaryň goldawyny hemişe amala aşyrýar.
2. Sincerity – hoşniýetlilik. Meýilleşdirilen ýa – da ýerine ýetirilen ähli işlerde hoşniýetliligi üpjün etmek.
3. Creativity – kreatiwlilik. Mugallymlaryň we talyplary täze pikirleriniň goldawlaryny üpjün etmek.

Bölümler

«Ýesenow uniwersiteti» mugallymlaryň we talyplaryň öňegidiji pikirlerini durmuşa geçirmeklige mümkinçilik berýän bilimiň we ylymyň merkezi bolup durýanlygy sebäpli, onuň düzümleýin bölümleri öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde hyzmatlary ýerine ýetirýärler.