Республикалық оқу-әдістемелік кеңес – жобаларды басқару тобы

Құрылымы

Міндеттері