Circle “modern dance”

Modern dance

Заманауи би-бұл би алаңында өзіңізді көрсетудің тамаша тәсілі ғана емес, сонымен қатар өзіңізді жақсы білуге, өзін-өзі тануға мүмкіндік береді. Қазіргі би – бұл қоршаған әлемді түсінуді, қазіргі заманның әуендері -поп-Музыка, киім стилі, еркіндік арқылы жеткізуді үйретеді

Жетекшісі: Дәулет Балабай