Конференция жинақтары

13 сәуір, 2018

"Ұлттық құндылықтардың тілдік-әдеби аспектілері-рухани жаңғыру контексінде"

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары

17-20 қыркүйек, 2018

«ЖЕР ҚОЙНАУЫН ИГЕРУДІҢ РЕСУРСТЫҚ-РЕПРОДУКЦИЯЛЫҚ, АЗ ҚАЛДЫҚТЫ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ»

атты XVII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары

18-19 қазан, 2018

«I ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЕСЕНОВ ОҚУЛАРЫ»

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, том I

18-19 қазан, 2018

«I ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЕСЕНОВ ОҚУЛАРЫ»

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, том II

18-19 қазан, 2018

«I ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЕСЕНОВ ОҚУЛАРЫ»

атты студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, том I

18-19 қазан, 2018

«I ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЕСЕНОВ ОҚУЛАРЫ»

атты студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, том II

29 қараша, 2018

"КАСПИЙ МАҢЫ МЕМЛЕКЕТТЕРІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ»

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, том I

29 қараша, 2018

"КАСПИЙ МАҢЫ МЕМЛЕКЕТТЕРІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ»

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, том II

21 желтоқсан, 2018

«ӘБІЛҚАЙЫР ХАН МЕН БОПАЙ ХАНЫМНЫҢ ӨМІР ЖОЛЫ ЖӘНЕ ҰЛТ ТАРИХЫНДАҒЫ ОРНЫ»

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары

27 ақпан, 2019

«ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МАҢҒЫСТАУ ЖЫРАУЛЫҚ ДӘСТҮРІ»

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары

13 наурыз, 2019

"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ - БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАР"

атты студенттердің облыстық ғылыми конференциясының материалдары

28 наурыз, 2019

«ӨНДІРІСТЕГІ ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСЫ»

атты республикалық ғылыми және практикалық конференциясының материалдары

1-5 сәуір, 2019

«ҰЛЫ ОЙШЫЛ, ҒҰЛАМА – ӘЛ ФАРИБИДІҢ ДАНАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ»

атты университетішілік апталықтың материалдары

18 сәуір, 2019

«ҚИЫН ШЫҒАРЫЛАТЫН КӨМІРСУТЕГІ КЕН ОРЫНДАРЫН ИГЕРУДІҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ»

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары

26 сәуір, 2019

«КАСПИЙ ӨҢІРІ: ЖАҢА ТАЛАПТАР, ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР»

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, том I

26 сәуір, 2019

«КАСПИЙ ӨҢІРІ: ЖАҢА ТАЛАПТАР, ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР»

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, том II

30 сәуір, 2019

«ЭКОНОМИКА, БАСҚАРУ, ЖӘНЕ ЮРИСПРУДЕНЦИЯДАҒЫ ТЕХНОЛОГИЯ МЕН ЖАСАҚТАУ ФОРСАЙТЫ»

атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, том I

30 сәуір, 2019

«ЭКОНОМИКА, БАСҚАРУ, ЖӘНЕ ЮРИСПРУДЕНЦИЯДАҒЫ ТЕХНОЛОГИЯ МЕН ЖАСАҚТАУ ФОРСАЙТЫ»

атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, том II

24 мамыр, 2019

«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТ ПЕН САНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ»

атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары

11 қазан, 2019

ХАЛЫҚ ЖАЗУШЫСЫ, МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ, ҚР ЕҢБЕК ЕРІ Ә.КЕКІЛБАЙҰЛЫНЫҢ 80 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ӨНЕР ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНГРЕСІНІҢ МАТЕРИАЛДАРЫ

4 қараша, 2019

«УНИВЕРСИТЕТТІ БАСҚАРУ АЯСЫНДАҒЫ АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ САЯСАТЫ»

атты облыстық ғылыми-практикалық конференция материалдары

8 қараша, 2019

«УНИВЕРСИТЕТ – ОЙ-ПІКІРЛЕР АЙМАҒЫ» YESSENOV FORUM

аясында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, том I

8 қараша, 2019

«УНИВЕРСИТЕТ – ОЙ-ПІКІРЛЕР АЙМАҒЫ» YESSENOV FORUM

аясында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, том II

8 қараша, 2019

«УНИВЕРСИТЕТ – ОЙ-ПІКІРЛЕР АЙМАҒЫ» YESSENOV FORUM

аясында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, том III

14 қараша, 2019

«НОҒАЙЛЫ ЖЫРЛАРЫ ЖӘНЕ МҰРЫН ЖЫРАУ ФЕНОМЕНІ»

атты II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары

10 желтоқсан, 2019

«ҚАЗІРГІ ИНЖЕНЕРИЯНЫҢ ӨЗЕКТІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТЕПЕ-ТЕҢДІКТІ САҚТАУ»

атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары

4 наурыз, 2020

«БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ, ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ТӘСІЛДЕРІ»

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы

26 ақпан-06 наурыз, 2020

«АБАЙ ТАНЫМЫНДАҒЫ АДАМЗАТ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫС КОНЦЕПЦИЯСЫ»

Қазақтың Ұлы ақыны, ағартушысы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған халықаралық on-line (вебинар) семинардың материалдары

27 ақпан – 23 сәуір, 2020

«ҰЛЫ ОЙШЫЛ, ҒҰЛАМА – ӘЛ-ФАРИБИДІҢ ДАНАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ»

атты университетішілік апталықтың материалдары

Мамыр, 2020

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: БІЛІМ. ҒЫЛЫМ. ИННОВАЦИЯ»

Мақалалар жинағы (3-шығарылым)

17-29 сәуір, 2020

«ҒЫЛЫМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІНЕ»

арналған ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциялардың материалдар жинағы, ТОМ I

17-29 сәуір, 2020

«ҒЫЛЫМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІНЕ»

арналған ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциялардың материалдар жинағы, ТОМ II

17-29 сәуір, 2020

«ҒЫЛЫМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІНЕ»

арналған ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциялардың материалдар жинағы, ТОМ III

17-29 сәуір, 2020

«ҒЫЛЫМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІНЕ»

арналған ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциялардың материалдар жинағы, ТОМ VI

5 мамыр, 2020

«АБАЙ МҰРАСЫ ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ КОНТЕКСІНДЕ»

магистранттар мен студенттердің республикалық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының материалдары

28 қазан, 2020

ПІР БЕКЕТ АТА МЫРЗАҒҰЛҰЛЫНЫҢ 270 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН «ТҮРКІ ЕЛІНЕ МӘШҺҮР ТҰЛҒА – БЕКЕТ АТА»

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары

2 желтоқсан, 2020

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ: ТӘЖІРИБЕСІ, ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ, ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ» Том I

онлайн халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары

2 желтоқсан, 2020

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ: ТӘЖІРИБЕСІ, ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ, ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ» Том II

онлайн халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары

25 желтоқсан, 2020

"XXI ҒАСЫРДАҒЫ КАСПИЙ: АЙМАҚТЫҚ ЖӘНЕ ЖАҺАНДЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР, ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК"

тақырыбындағы профессор, техника ғылымдарының докторы Кенжетаев Гусман Жардемұлының 70 жасына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференцияның материалдары

15 желтоқсан, 2020

МАҢҒЫСТАУ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ КӨТЕРІЛІСІ: ТАРИХЫ МЕН АҚИҚАТЫ

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференциясының материалдары