Мұнайгаз саласындағы машиналар мен жабдықтар

Мазмұны

БББ-ны іске асыру мұнай-газ саласындағы технологиялық машиналар мен жабдықтар, инновациялық технологиялар, пайдалану, машиналар мен жабдықтарды жөндеу саласында өзінің кәсіби білімін, мемлекеттік және жеке басқарудағы, мұнай-газ кәсіпорындарында, меншіктің кез келген нысанындағы қоғамдық және ғылыми-зерттеу ұйымдарында дағдылары мен қабілеттерін іске асыруға қабілетті, кәсіби қызметтің таңдаулы саласында көшбасшы болуға қабілетті және еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға бағытталған.

Дағдылар

ғылыми және педагогикалық дайындық кезінде
-ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдау және шешу;
– зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, бар әдістерді түрлендіру және нақты зерттеу міндеттеріне сүйене отырып жаңа әдістерді әзірлеу;
– технологиялық машиналар мен жабдықтарға қажетті теориялық және тәжірибелік зерттеулер жүргізу;
– алынған эксперименталды нәтижелерді өңдеу, әдеби деректерді ескере отырып, оларды талдау және түсіну;
– заманауи ақпараттық технологияларды тарту арқылы библиографиялық жұмыс жүргізу;
– қазіргі заманғы редакциялау және баспа құралдарын тарта отырып, қолданыстағы талаптарға сәйкес ресімделген есептер, рефераттар, мақалалар түрінде жасалған жұмыстың қорытындысын ұсыну;
– пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін құру;
– оқу сабақтарының барлық түрлерін жүргізуді тиімді ұйымдастыру.

бейіндік дайындық кезінде
– машиналар, жетектер, жүйелер өндірісінің технологиялық дайындығының автоматтандырылған жүйелерін пайдалана отырып, машиналарды, жетектерді, технологиялық процестерді жобалау;
– машиналарды, жетектерді, жүйелерді, стандартты емес жабдықтарды және машиналарды, жетектерді, жүйелерді жобалауға және дайындауға техникалық тапсырмаларды әзірлеу;
– техникалық бұйымдар мен жүйелерді жобалау, дайындау, сынау, пайдалану, кәдеге жарату кезіндегі ақау себептерін зерттеу және талдау және оның алдын алу және жою бойынша ұсыныстар әзірлеу;
– жұмыстарды жүргізу кезінде экологиялық қауіпсіздік жүйелерін таңдау;
– халықаралық стандарттарды ескере отырып, өнім сапасының берілген деңгейін қамтамасыз ету;
– кәсіби қызмет саласындағы объектілерде теориялық және қолданбалы сипаттағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын қою, жоспарлау және жүргізу;
– мұнай-газ кешені жабдықтарын диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеудің заманауи жүйелерін білу;
– эксперименталды зерттеулердің жаңа әдістерін әзірлеу;
– зерттеу нәтижелерін талдау және оларды жалпылау;
-ғылыми-зерттеу қызметінің нәтижелерін басқару және зияткерлік меншік объектілеріне құқықтарды коммерцияландыру.

Басты қызметтер

ғылыми және педагогикалық даярлық кезінде – мемлекеттік және мемлекеттік емес сектордың жоғары және арнайы оқу орындары, ғылыми-зерттеу, өндірістік, сараптау мекемелері.
бейінді дайындық кезінде – цех бастықтары, бас технолог, конструктор; бас инженер, бас механик; дефектоскопист, инженер-технолог, ғылыми қызметкер, инженер-зерттеуші, инженер-жобалаушы, өндірістік бөлімшенің басшысы, өндірістік бөлімшенің техникалық басшысы.

Пәндер

Міндетті пәндер

Элективті пәндер

Пайдалы сілтемелер

Бөлімнің байланыс ақпараты

Мұнайгаз саласындағы машиналар мен жабдықтар

Жұм. кестесі: 09:00 – 18:00

6В01505- «Биология» білім беру бағдарламасы білім беру саласында жоғары білімді бәсекеге қабілетті, креативті кәсіби педагог кадрларды дайындайды. Университет профессор-оқытушылар құрамының көпжылдық тәжірибесі мен өз ісіне шынайы берілгендігі сіздің жаңа студенттеріңіздің рухани және интеллектуалдық деңгейін одан әрі дамытуға қызмет етеді деп үміттенемін. Сонымен қатар, университеттің жаңа студенттеріне айтқым келеді: Сіз лайықты оқу орнын таңдадыңыз, сіздердің кәсіби қалыптасуларыңызға сәттілік тілеймін!

Дүйсенова Нұржауға Ыбырайымқызы – БжҒК ҒК “ Маңғыстау эксперименталдық ботаникалық бақ” РМК «Гүлді өсімдіктер» зертханасының меңгерушісі, б.ғ.к.

Leave a Reply