Metrology, Standardization and Certification

Мазмұны

ОП-ны іске асыру тұтынушының тиісті сападағы тауарларды сатып алуға құқығын, сертификаттау схемасы мен жүйесін зерделеуді, сертификаттауды жүргізу ережелері мен тәртібін негіздеуді, сондай-ақ еңбек және қоршаған ортаның қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ететін, орындауға міндетті және ұсынылатын талаптарды, нормаларды, ережелерді, сипаттамаларды әзірлеуге және белгілеуге мамандарды даярлауға бағытталған.

Дағдылар

– Техникалық реттеу және метрология, өнімдер мен процестердің сапасын басқару, өлшеу құралдарын салыстырып тексеруде әдістер мен құралдарды практикалық қолдану саласындағы заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді талдайды.;
-практикада өнім сапасын статистикалық талдау мен сапасын басқарудың әртүрлі әдістерін, өндіріс жағдайында өнім сапасын бағалау үшін Бақылау-өлшеу және сынау құралдарын (зертханалар) қолданады.);
-стандарттау және сертификаттау бойынша нормативтік құжаттармен, білім кешенімен, ғылыми негізделген сапа жүйесін құру үшін қажетті сапа менеджменті жүйесін ұйымдастыру және енгізу саласында, өндірістік үдерістің де, өнім немесе қызмет сапасының де жұмыс істеуі үшін практикалық дағдыларды көрсетеді;
– нормативтік құжаттардың түрлерін пайдалану, әзірлеу және бекіту тәсілі бойынша бағалайды, қорытынды жасайды;
– нормативтік құжаттардың түрлерін пайдалану, әзірлеу және бекіту тәсілі бойынша салыстыруға; сәулет объектілерін жобалау және салу кезінде құрылыс құжаттамасын құрастыруға, нақты объектінің әр түрлі схемалары және олардың арасында логикалық негіздеумен оңтайлы нұсқаны таңдауға ықпал етеді.;
– стандарттау және сертификаттау саласында жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу кезінде өнім сапасын басқаруды бағалайды;
– стандарттау және сертификаттау саласында жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу кезінде өнім сапасын басқаруды бағалайды;
– шығарылатын және әкелінетін өнімнің сапасын, сәйкестікті растау жөніндегі халықаралық өңірлік ұйымдардың саудаындағы техникалық кедергілерді жоюды ұйымдастырады, “сапа” ұғымының мәнін зерделеу бойынша дағдыларды қалыптастырады, озық техника мен технологияларды өндіру үшін әзірленген технологиялар мен жаңа материалдардың негізділігін дәлелдейді.

Басты қызметтер

– Машина жасау өнімінің сәйкестігін растау жөніндегі сарапшы-аудитор;
– Металлургиялық өнімнің сәйкестігін растау жөніндегі сарапшы-аудитор;
– Металлургиялық өнімнің сәйкестігін растау жөніндегі сарапшы-аудитор
– Стандарттау жөніндегі маман, сапа жөніндегі мамандар (менеджмент жүйелері);
– Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі инженер;
– Сапа жөніндегі инженер технолог;
– Сапаны басқару жөніндегі инженер.

Пайдалы сілтемелер

Бөлімнің байланыс ақпараты

Metrology, Standardization and Certification

Жұм. кестесі: 09:00 – 18:00