Студенттік портал

Кітапхана

Онлайн портал

Восстановить пароль

Студенттерге арналған жалпы ресурстар

Есенов университетінің барлық студенттеріне арналған оқу үдерісінің ресми ақпараттары мен электронды ресурстарына арнайы сілтемелер

Академиялық күнтізбе

Нормативтік құқықтық құжаттар

GPA есептеу формуласы

Транскриптке тапсырыс беру

Анықтамаға тапсырыс беру

Магистранттарға арналған жалпы ресурстар

Есенов университетінің барлық магистранттарына арналған оқу үдерісінің ресми ақпараттары мен электронды ресурстарына арнайы сілтемелер

Академиялық күнтізбе

Нормативтік құқықтық құжаттар

GPA есептеу формуласы

Транскриптке тапсырыс беру

Анықтамаға тапсырыс беру

Доктаранттарға арналған жалпы ресурстар

Есенов университетінің барлық докторанттарына арналған оқу үдерісінің ресми ақпараттары мен электронды ресурстарына арнайы сілтемелер

Академиялық күнтізбе

Нормативтік құқықтық құжаттар

GPA есептеу формуласы

Транскриптке тапсырыс беру

Анықтамаға тапсырыс беру