Ғылыми жетістіктер

Университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы ғылыми жұмыстарының нәтижелерін халықаралық Thomson Reuters и Scopus дерекқорына кіретін Қазақстандық және алыс, жақын шет елдердегі ғылыми басылымдарда жариялайды.

БҒСБК ұсынған журналдардағы мақалалар

Халықаралық журналдардағы мақалалар

Оқытушылардың монографиялар көрсеткіші

Барлығы

Ғылыми жоба және олимпиада бойынша жеңімпаз студенттер көрсеткіштері

Ұйымдастырылған конференциялар, семинарлар және дөңгелек үстелдер