Жедел деректер

Университет бойынша
Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті 1976
Мекен-жайы 130003,Қазақстан Республикасы,
Маңғыстау облысы,
Ақтау қаласы,
32 ықшам ауданы
Ректор Техника ғылымдарының кандидаты
Ахметов Берік Бақытжанұлы
 
Білім алушылар
Білім алушылардың жалпы саны:
  2013 2014 2015 2016 2017
Бакалавриат 4906 4056 3430 3165 2894
Магистратура 184 196 188 197 212
Докторантура 2 2 6
 
Оқуға қабылданғандар саны
  2013 2014 2015 2016 2017
Бакалавриат 1059 881 683 1028 967
Магистратура 135 82 131 138 141
Докторантура 2 4 9
 
Оқуды бітіргендер саны
  2013 2014 2015 2016 2017
Бакалавриат 2013 1784 1155 1204 795
Магистратура 97 94 115 103 117
Докторантура
Шетелдік студенттердің жалпы саны   221 161 205 234
 
Академиялық құрылым
  2013 2014 2015 2016 2017
Факультеттер саны 5 5 5 5 5
Кафедралар саны 21 19 19 18 18
Колледж саны
Білім беру бағдарламалар саны 66 57 57 57 57
Бакалавриат 43 37 37 37 37
Магистратура 18 15 15 15 15
Докторантура 5 5 5 5 5
 
Ғылыми-зерттеу дамуының параметрлері
  2013 2014 2015 2016 2017
Жарияланған импакт-факторлы мақалалар 34 26 14 10 13
Патент көрсеткіші 3 1 1 2 2
Ғылыми-зерттеу жобалар саны 7 6 2 1
Ғылыми-зерттеу жұмыстар қаржысы 48 000 39 000 16 000 3 000
Жарияланған монографиялар 9 10 5 2 4
Ғылыми басылымдарға мақала жариялау 474 596 754 595 486
Университет ғалымдарының конференция,симпозиум,
конгрестерге қатысу көрсеткіштері
218 286 236 272 244
Өткізілген ғылыми конференциялар, конгрестер мен симпозиумдар 1 3 2 2 2
Ғылыми-зерттеу институттары 1
Акредиттеленген ғылыми зерттеу зертханалар
 
Аккредитация және рейтинг
  2013 2014 2015 2016 2017
Аккредиттелген бағдарламалар саны 4     23  
Аккредиттеуге ұсынылған бағдарламалар саны         16
Еуропалық үлгідегі диплом қосымшасының енгізілуі          
Eуропалық сапа белгісі (ТСИ сертификаты)          
Ұлттық рейтингте алғашқы үштікке енген білім беру бағдарламаларының саны          
Институционалдық рейтингте университеттің иеленген орны 15 18 18    
QS рейтингте университетіміздің орны (QS University Rankings: EECA)