Инжиниринг факультеті

«Инжиниринг» факультетінде мамандарды даярлау бакалавриат, магистратура және докторанттар бойынша үш деңгейде жүзеге асырылады. Маман дайындаумен факультеттің 6 кафедрасының («Мұнай және газ инжинирингі», «Машина жасау және көлік», «Экология және химиялық инжиниринг» ,«Геология», «Құрылыс инжинирингі», «Компьютерлік инжиниринг») оқытушы-профессорлары айналысады. Студенттер үшін жаңа қондырғылармен жабдықталған зертханалар, кітапхана, оқу кабинеттері, тренажерлар (пр-во Норвегия), интерактивті дәрісханалар, спорт кешені, электронды кітапхана, оқу залы, лингафон кабинеті, компьютер кабинеттері жұмыс істейді.

Академиялық күнтізбе

Факультет мамандықтары

Оқытушылар құрамы

Ғылыми зерттеу жұмыстары

Халықаралық қатынас

Тәрбие жұмысы

Педагогика факультеті

«Педагогика» факультетінде мамандарды даярлау бакалавриат, магистратура және доктарантура бойынша үш деңгейде жүзеге асырылады. Оның ішінде 12 мамандық бойынша бакалаврлар, 5 мамандық бойынша магистранттар және 2 мамандық бойынша докторанттар дайындалады.

Академиялық күнтізбе

Факультет мамандықтары

Оқытушылар құрамы

Ғылыми зерттеу жұмыстары

Халықаралық қатынас

Тәрбие жұмысы

Бизнес және құқық факультеті

«Бизнес және құқық» факультетінде мемлекеттік және жергілікті басқару органдары, ұлттық компаниялар, өндірістік кәсіпорындар, құқық қорғау органдары, фискалдық мекемелер, банк жүйесі, ғылыми-зерттеу орталықтар, оқу орындары үшін мамандарды даярлау бакалавриат және магистратура, докторантура бойынша үш деңгейде жүзеге асырылады. Оның ішінде 12 мамандық бойынша бакалаврлар, 3 мамандық бойынша магистранттар, 1 мамандық бойынша докторанттар, МВА/ЕМВА (Іскерлік әкімшілік) бағдарламасы бойынша магистрлер дайындалады.

Академиялық күнтізбе

Факультет мамандықтары

Оқытушылар құрамы

Ғылыми зерттеу жұмыстары

Халықаралық қатынас

Тәрбие жұмысы

Теңіз академиясы

Теңіз академиясында «Теңіз техникасы және технологиясы» мамандығы бойынша оқыту Қазақстан Республикасына су көлігі саласын тиімді дамыту, дәстүрлер үйлесімі негізінде Каспий теңізінің кеңістері мен ресурстарын дамыту және пайдалану мақсатында теңіз және өзен көлігі экипаждары мен су көлігін басқару саласындағы мамандарды ұсынудан тұрады. теңізшілерді және алдыңғы қатарлы білім беру технологияларын және жоғары білім беру бағдарламаларын оқыту.

Академиялық күнтізбе

Факультет мамандықтары

Оқытушылар құрамы

Ғылыми зерттеу жұмыстары

Халықаралық қатынас

Тәрбие жұмысы

Базалық факультеті

Басым бағыттар:
1) Қазақстандық патриоттық тәрбие және азаматтық, құқықтық тәрбие; 2) Рухани-адамгершілік тәрбие; 3) Ұлттық тәрбие; 4) Отбасылық тәрбие; 5) Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие; 6) Полимәдениеттік және көркем-эстетикалық тәрбие; 7) Танымдық тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі; 8) Дене тәрбиесі және салауатты өмір салты тәрбиесі.

Академиялық күнтізбе

Факультет мамандықтары

Оқытушылар құрамы

Ғылыми зерттеу жұмыстары

Халықаралық қатынас

Тәрбие жұмысы