Қоғамдық Бірлестігі

«Ш.Е. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті түлектерінің Ассоциациясы»

«Ш.Е. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті түлектерінің  Ассоциациясы» Қоғамдық Бірлестігі 2010 жылы құрылған. Қазіргі таңда бұл бағытта белсенді  жұмыстар жүргізілуде. Негізгі мақсат – Түлектер қауымдастығының жүйелі жұмысын жолға қою.


Түлектер ассоциацияның мақсаттары:

— университеттің білім, ғылым және мәдениеттің халықаралық орталығы ретінде дамуына ықпал жасау
— қоғамға жогары білім қүндылықтарьш танытып, оның зиялылық, адамгершілік және төзімділік рухын нығайту;
— университеттің республикалық және халықаралық деңгейдегі рөлін арттыру;
— азаматтардың жоғары университеттік білім алу ынтасына қолдау көрсету;
— университеттің тарихы мен дәстүрлері және қазіргі жагдайы туралы ақпарат тарату;

Түлектер ассоциацияның міндетері:

— Қазақстан Республикасының және өзге елдердің азаматтарына университетте жоғары білім алуына мүмкіндік жасау;
— Ассоциация арқылы университет түлектері арасындағы өзара байланысты дамыту;
— университетгің барлық түлектерімен жеке байланыстарды, өзара көмек пен ынтымақтастыкты нығайту;
— Ассоциация мүшелерінің барлық интеллектуалдық жэне шығармашылық күштерін Университетке жан-жақты әлеуметтік-экономикалық колдау көрсету жәие оның материалдык-техникалық базасын нығайту мақсатында біріктіру;
— түлектердің тәжірибесі мен мүмкіндіктерін Университеттің стратегиялық дамуына катысты оку-ғылым, әлеуметтік және экономикалық-өндірістік жобаларды жүзеге асыруға жұмылдыру;
— Университеггің мемлекетаралык және халыкаралык байланыстарын нығайтута және дамытуға ықпал жасау;
— Университеттің үздік дәстүрлерін сақтауға және дамытуға ыкпал жасау;
— студенттер мен қызметкерлердің Университет беделін нығайтуға бағытталған бастамаларына қолдау көрсету.

Университет түлектерімен ынтымақтастықтың өзара тиімді шарттары

Университет тарапынан:
 1. Ш. Есенов атындағы КМТИУ-дің үздік түлектері туралы кітап шығару;
 2. Ш. Есенов атындағы КМТИУ мұражайында «Көрнекті түлектер» галереясын ұйымдастыру;
 3. Жеке жетістіктер, ғылыми ізденістер туралы, сіздің кәсіпорыныңыздың қызметі туралы мақалаларды БАҚ-та жариялау;
 4. Имидждік қолдау (бұқаралық ақпарат құралдарындағы, теледидар бағдарламаларындағы және т. б. ақпарат);
 5. «Кәсіби шеберлік бойынша ашық дәрістер»;
 6. «Бос орындар жәрмеңкесі»;
 7. «Ғылыми жобалар жәрмеңкесі»;
 8. Университет ғалымдарының ғылыми жобаларына қатысу мүмкіндігі;
 9. Әр түрлі іс-шараларды өткізу кезінде университеттің залдарын, аудиторияларын және басқа да нысандарын(келісім бойынша) пайдалану;
 10. Университет студенттерінің еріктілер қызметінің ірі іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге қатысуы;
 11. Мақалаларды «Yessenov Science Journal» журналына орналастыру.
Түлектер тарапынан
 1. Өз ЖОО-ны насихаттау;
 2. Университетті материалдық-қаржылық және ұйымдастырушылық қолдауы (демеушілік көмек, Ш. Есенов атындағы КМТИУ Эндаумент-даму қорын құруға қатысу және т. б.);
 3. Түлектерді жұмысқа орналастыруға қатысу;
 4. Университеттің мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жұмысына қатысу;
 5. Студенттердің кәсіби практикасының базасын кеңейтуге көмек;
 6. Университеттің әр түрлі іс-шараларына қатысу (Ашық есік күндері, «Наурыз» мерекесі, Түлек күні және т. б.)